Nominerad Trafikverkets arkitekturpris 2023

Ekodukt över E6:an nominerat till arkitekturpris

E6 Hallandsåsen i kommungränsen mellan Båstad och Ängelholm, Skåne/Halland är en av fyra nominerade till Trafikverkets arkitekturpris. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.

Juryns motivering

Ekodukten vid Hallandsåsen återskapar en säker förbindelse för djur- och växtliv över den hårt trafikerade E6:an och minskar samtidigt risken för viltolyckor. Många olika djur, från älgar till småkryp, har fått ett lugnt och grönt stråk över vägen, fredat från biltrafikens buller och strålkastare.
Genom ett kreativt och iterativt samarbete mellan beställare, arkitekt och entreprenör har platsspecifika och smarta lösningar utvecklas under projektets gång för att förlänga hållbarheten och minska själva byggets påverkan på trafiken.

Ekodukten relaterar väl till landskapet och ger snarare intryck av en tunnel genom åsen än en bro över den. Konstruktionen har mjukts bäddats in i utfyllnader med planteringar och stensättningar anpassade till platsen. Gabionmurar, istället för de planerade bullerplanken, möjliggör för mindre djur och insekter att söka skydd under passagen över ekodukten. Ekodukten är inlevelsefullt utformad för att skapa en miljö som uppfattas som säker och naturlig för djuren när det gäller allt från vegetationsbyggnad och växtmaterial till siktlinjer.

Fler nominerade till Trafikverkets arkitekturpris

Visa alla vinnare och nominerade
Bro över Djurgårdsbrunnsviken vinner pris
Vinnare 2023
Trafikverkets arkitekturpris

Bro över Djurgårdsbrunnsviken vinner pris

&Rundquist
Folke Bernadottes bro på Djurgården i Stockholm vinner Trafikverkets arkitekturpris 2023.
Nya Skurubron nominerat till arkitekturpris
Trafikverkets arkitekturpris

Nya Skurubron nominerat till arkitekturpris

Dissing+Weitling
Nya Skurubron, Nacka kommun, Stockholm är en av fyra nominerade till Trafikverkets arkitekturpris. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.
Tågstation i Malmö kan vinna arkitekturpris
Trafikverkets arkitekturpris

Tågstation i Malmö kan vinna arkitekturpris

Sweco Sverige
Station Rosengård i Malmö är en av fyra nominerade till Trafikverkets arkitekturpris. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.