Nominerad Kritikerpriset 2023

Nya Lövholmen nominerat till Kritikerpriset

Johanna Fager, Nicole Cecilie Bitsch Pedersen och Jo Mikkel Sjaastad Huse, som står bakom ”Nya Lövholmen” är en av fyra nominerade till Kritikerpriset. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.

Arkitekten Johanna Fager och konstnärerna Nicole Cecilie Bitsch Pedersen och Jo Mikkel Sjaastad möttes på Kungliga Konsthögskolan. Inom ramen för OPI (Of Public Interest) Lab tog de där fram medborgarförslaget ”Nya Lövholmen” för ett omdaningsområde i södra Stockholm.

Juryns motivering

”Nya Lövholmen” är ett sällsynt exempel på arkitekter och konstnärer som initierar en offentlig debatt om stadsutveckling, inte minst när arkitekturkritiken nästan helt förpassats från dagstidningarnas kultursidor. Projektet vill återta makten över staden, från kortsiktiga affärsintressen och slentrianmässig populism, genom att diskutera en stads svårfångade innehåll, i form av till exempel ljud, lukter och taktila kvaliteter.

Genom att bjuda in allmänheten och ta fasta på Lövholmens befintliga historia strax utanför Stockholms tullar, skisseras en framtid med en gemensam vision som låter staden återta initiativet i sin förvandling. Förslaget att all offentlig mark i det gamla industriområdet bebyggs som ett gigantiskt Y skulle förändra spelplanen i en arkitektur som i ett sant kretsloppstänk överskrider gränsen mellan hus och landskap. Nya Lövholmen blandar olika boendeformer kring Färgfabriken och lägger till en ytterligare kulturell magnet i form av ett nytt stadsbibliotek i en av Cementas gamla silobyggnader.

Förslaget föddes ur ett projekt av arkitekt Johanna Fager vid Kungliga Konsthögskolan som också involverade konstnärerna Nicole Cecilie Bitsch Pedersen och Jo Mikkel Sjaastad Huse. Det har sedan presenterats som ett medborgarförslag i både tidnings- och radioformat.

Fler nominerade till Kritikerpriset

Visa alla vinnare och nominerade
Lars Marcus vinner Kritikerpriset
Vinnare 2023
Kritikerpriset

Lars Marcus vinner Kritikerpriset

Lars Marcus
Lars Marcus vinner Kritikerpriset 2023 för boken ”Städernas stenar – hur den byggda staden formar den levda staden”.
Helena Mattsson kan vinna pris
Kritikerpriset

Helena Mattsson kan vinna pris

Helena Mattsson
Helena Mattsson för Architecture and Retrenchment är en av fyra nominerade till Kritikerpriset.
Joar Nango kan vinna pris
Kritikerpriset

Joar Nango kan vinna pris

Joar Nango
Joar Nango för ”Girjegumpi” är en av fyra nominerade till Kritikerpriset.