Vinnare av Kritikerpriset 2023
Vinnare 2023
Vinnare Kritikerpriset 2023

Lars Marcus vinner Kritikerpriset

Lars Marcus vinner Kritikerpriset 2023 för boken ”Städernas stenar – hur den byggda staden formar den levda staden”.

Lars Marcus är arkitekt och professor i stadsbyggnad på Chalmers och har startat forskargrupper på både KTH och Chalmers. Lars Marcus är också grundare av och tidigare partner i konsultföretaget Spacescape.

“Städernas stenar” utges av Dokument Press.

Juryns motivering

”Städernas stenar – hur den byggda staden formar den levda staden” är ett efterlängtat komplement till facklitteraturen om stadsbyggnad. En introduktion till området som borde ligga på varje politikers bord och som förtjänar att läsas också av en bred allmänhet.

På ett pedagogiskt och lättfattligt sätt förklarar stadsbyggnadsprofessor Lars Marcus hur städernas byggda form sätter ramarna för hur vi uppfattar och trivs i staden. Den byggda miljön skapar grundförutsättningar för våra liv och den vetenskapliga analysen och förståelsen av staden är därför en viktig startpunkt. Metodiskt och föredömligt kortfattat går Marcus igenom områdets vanligaste begrepp, konstaterar att närhet och täthet inte är samma sak och ifrågasätter det faktum att vi bara ställer oss vissa frågor och mäter bara på vissa sätt.

Stadsbyggandets alla strategier, handlingsplaner och styrdokument innehåller många mål men få verktyg för att förvandla dessa mål till verklighet. ”Städernas stenar” är en viktig bok som vill råda bot på den kunskapsbristen.

Vinnarmotivering

Det vinnande bidraget övertygar läsaren om att arkitekturens roll är grundläggande och en absolut förutsättning för människans dagliga liv med fast mark under fötterna – men bara om arkitekturen förmår ge människor möjlighet att både skapa och leva livet i staden och kunna använda den byggda miljön för sina syften. Vägen till helvetet är stenlagd med goda föresatser, men vinnaren ger läsaren insikt i och användbara verktyg för att förstå att äkta stadsplanering är mer än goda föresatser.

Fler nominerade till Kritikerpriset

Visa alla vinnare och nominerade
Nya Lövholmen nominerat till Kritikerpriset
Kritikerpriset

Nya Lövholmen nominerat till Kritikerpriset

Nya Lövholmen
Johanna Fager, Nicole Cecilie Bitsch Pedersen och Jo Mikkel Sjaastad Huse för ”Nya Lövholmen” är en av fyra nominerade till Kritikerpriset.
Helena Mattsson kan vinna pris
Kritikerpriset

Helena Mattsson kan vinna pris

Helena Mattsson
Helena Mattsson för Architecture and Retrenchment är en av fyra nominerade till Kritikerpriset.
Joar Nango kan vinna pris
Kritikerpriset

Joar Nango kan vinna pris

Joar Nango
Joar Nango för ”Girjegumpi” är en av fyra nominerade till Kritikerpriset.