Nominerad Planpriset 2023

Söderköping nominerat till pris för planeringsbesked

Söderköpings kommun är en av fyra nominerade till Planpriset för sitt planeringsbesked för Bergön. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.

Juryns motivering

Söderköping har en naturskön och glest befolkad skärgård som till stora delar är svårtillgänglig för allmänheten. På Bergön ställs frågor om skärgårdens framtida utveckling på sin spets. Ön omfattas av strandskyddsregler och är av riksintresse för naturvård och friluftsliv, samtidigt som stora delar präglas av kustartelleriets betonganläggningar. Går det att skapa en mer besökt och befolkad skärgårdsö utan att naturvärdena minskar? För att få svar inledde Söderköpings kommun en tidig dialog med länsstyrelsen genom att ansöka om ett planeringsbesked.

I det genomarbetade dokumentet visar kommunen och fastighetsägaren hur Bergön kan bli en samlingspunkt i skärgården genom att tillföra en blandning av verksamheter, boende och service. Det föreslagna besökscentret och bostäderna är utformade för att anpassas till den dramatiska naturen och bygger i hög grad vidare på militäranläggningarna istället för att ta ny mark i anspråk. Visionen är låga, väl inplacerade och skickligt utformade byggnader som bidrar till upplevelsen i det karga och steniga skärgårdslandskapet.

Det framsynta initiativet att ansöka om planeringsbesked ger kommunen förutsättningar att fokusera på rätt frågor i den fortsatta planeringen av Bergön. Genom att utgå från de värden som är av riksintresse finns förutsättningar att hitta balansen mellan bevarande och utveckling. Söderköpings kommun visar vägen mot en mer effektiv och förutsägbar planering i områden där staten har stora intressen.

Fler nominerade till Planpriset

Visa alla vinnare och nominerade
Halmstad vinner pris för utbyggnadsplan
Vinnare 2023
Planpriset

Halmstad vinner pris för utbyggnadsplan

Halmstads kommun
Halmstads kommun vinner Sveriges Arkitekters Planpris 2023 för sin utbyggnadsplan.
Norrköping kan vinna pris för kunskapsunderlag
Planpriset

Norrköping kan vinna pris för kunskapsunderlag

Norrköpings kommun
Kunskapsunderlag om jordbruksmarken i Norrköping är en av fyra nominerade till Planpriset. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.
Trelleborg kan vinna pris för tillägg till översiktsplan
Planpriset

Trelleborg kan vinna pris för tillägg till översiktsplan

Trelleborgs kommun
Tillägg till Trelleborgs översiktplan om stigande havsnivåer är en av fyra nominerade till Planpriset. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.