Nominerad Planpriset 2023

Trelleborg kan vinna pris för tillägg till översiktsplan

Trelleborgs kommun är nominerad till Planpriset för tillägg till sin översiktsplan om stigande havsnivåer. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.

Med ett varmare klimat och stigande havsnivåer följer en mängd utmaningar för både samhället i stort och den enskilda människan. Skåne löper särskilt stor risk för översvämningar på grund av sin låglänta och tätbebyggda kust, vilket gör det angeläget att agera. Trelleborgs kommunarkitekter visar en konstruktiv väg framåt när de i bred dialog tar fram ett tillägg till sin översiktsplan, med fokus på stigande hav och översvämning.

I dokumentet beskrivs hur befintlig och framtida strandnära bebyggelse kan skyddas från det stigande havsvattnet, samtidigt som den långa kusten – med tallskogar, strandhedar och strandängar – fortsätter att vara tillgänglig för invånarna. Åtgärderna ska inte bara hindra vattnet, de ska också tillföra värden till de hotade områdena. Nya strandparker, badstränder och vallar skyddar eller leder bort vattnet och bidrar också till att skapa vackra och varierade miljöer längs hela kusten.

Trelleborg lyckas konkretisera vilka konsekvenser globala klimatförändringar kan få för lokalsamhället och hur de kan hanteras. När kommunen nu tar ett samlat grepp om översvämningsrisker preciserar de också hur kostnader för skyddsåtgärder fördelas efter nytta för berörda fastigheter. Den gedigna förankringsprocessen i kombination med det forskningsbaserade materialet skapar trygghet och förutsägbarhet för alla inblandade.

Genom att agera förebyggande för att hantera effekterna av ett stigande hav är Trelleborgs kommun en förebild i Sverige.

Fler nominerade till Planpriset

Visa alla vinnare och nominerade
Halmstad vinner pris för utbyggnadsplan
Vinnare 2023
Planpriset

Halmstad vinner pris för utbyggnadsplan

Halmstads kommun
Halmstads kommun vinner Sveriges Arkitekters Planpris 2023 för sin utbyggnadsplan.
Norrköping kan vinna pris för kunskapsunderlag
Planpriset

Norrköping kan vinna pris för kunskapsunderlag

Norrköpings kommun
Kunskapsunderlag om jordbruksmarken i Norrköping är en av fyra nominerade till Planpriset. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.
Söderköping nominerat till pris för planeringsbesked
Planpriset

Söderköping nominerat till pris för planeringsbesked

Söderköpings kommun
Söderköpings kommun är en av fyra nominerade till Planpriset för sitt planeringsbesked för Bergön. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.