Nominerad Landmärket 2023

Aktivitetsslänt nominerat till arkitekturpris

Aktivitetsslänten i Tenstadalen i Stockholm är en av fyra nominerade till Landmärket 2023. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.

Juryns motivering

Stockholms parkstråk länkar ihop stadsdelar, skapar rymd och ger invånarna närhet till rekreation, men kan ibland förstärka mentala avstånd mellan stadsdelar. Juryn vill lyfta fram aktivitetsslänten i Tensta bland flera tillägg i Tenstadalen som ett lyckat utropstecken i en vidsträckt parkmiljö. Anläggningen är lekfull, färgstark och rörelsefrämjande. Den utnyttjar dalens branta slänt för att bjuda på fysiska utmaningar som klättring, intervallträning och lek. Kommuners exploateringsdrivna planering finansierar ofta parkinvesteringar genom försäljning av mark, men det här projektet har i stället finansierats inom satsningen Grönare Stockholm som ska förbättra parker för invånarna utanför exploateringens ramar. Här har ungdomarna äntligen blivit hörda och det finns i lekslänten förutsättningar för ömse sidor av dalen att mötas. I en samtid som präglas av stillasittande får den ofta förbisedda målgruppen större barn här en kaxig målpunkt i lekslänten.

Fler nominerade till Landmärket

Visa alla vinnare och nominerade
Norrtälje Hamnpromenad vinner pris
Vinnare 2023
Landmärket

Norrtälje Hamnpromenad vinner pris

Sydväst arkitektur och landskap
Norrtälje Hamnpromenad vinner Landmärket 2023.
Bobergstorget är nominerat till arkitekturpris
Landmärket

Bobergstorget är nominerat till arkitekturpris

Sweco Architects
Bobergstorget i Stockholm är en av fyra nominerade till Landmärket. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.
Elsa Eschelssons park kan vinna pris
Landmärket

Elsa Eschelssons park kan vinna pris

Karavan landskapsarkitekter
Elsa Eschelssons park i Uppsala är en av fyra nominerade till Landmärket. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 9 april i Malmö.