Skogsstjärna skolgård, Landskapslaget.

Skogsstjärna skolgård

Skogsstjärna skolgård i Järvastaden, Stockholm, Landskapslaget.

Landskapslaget har fått i uppdrag av Solna stad att rita en skolgård för lek, rekreation och med plats för undervisning. Skolgården ligger i centrum av det nybyggda bostadsområdet Järvastaden, uppe på en bergknalle i anslutning till en kommande stadspark med sparad natur.
Skolgården har en lugnare del närmare byggnaden med en stor sandlåda där de yngre barnen kan forma sanden och bygga landskap. Lite lägre ut på gården finns gungor och klätterställning och en miniskog med stockar och stenar. Längst bort från skolbyggnaden finns en liten bollplan och en förrådsbyggnad med förvaring av lekutrustning.
Dagvattnet tas om hand och bidrar med extra vatten till vegetationsytorna på gården. Växterna är valda för att både fungera för utomhuslektioner i naturvetenskap och ha ett bra lekvärde som kojor och till kurragömma när buskarna vuxit till.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.