Skogsstjärna skolgård, Landskapslaget.

Skogsstjärna skolgård

Skogsstjärna skolgård i Järvastaden, Stockholm, Landskapslaget.

Landskapslaget har fått i uppdrag av Solna stad att rita en skolgård för lek, rekreation och med plats för undervisning. Skolgården ligger i centrum av det nybyggda bostadsområdet Järvastaden, uppe på en bergknalle i anslutning till en kommande stadspark med sparad natur.
Skolgården har en lugnare del närmare byggnaden med en stor sandlåda där de yngre barnen kan forma sanden och bygga landskap. Lite lägre ut på gården finns gungor och klätterställning och en miniskog med stockar och stenar. Längst bort från skolbyggnaden finns en liten bollplan och en förrådsbyggnad med förvaring av lekutrustning.
Dagvattnet tas om hand och bidrar med extra vatten till vegetationsytorna på gården. Växterna är valda för att både fungera för utomhuslektioner i naturvetenskap och ha ett bra lekvärde som kojor och till kurragömma när buskarna vuxit till.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.