Kvarnlunden, Umeå kommun. Foto: Axel Thorén.

Kvarnlunden

Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.

Kvarnlunden växer fram vid Lundåkern

Arbetet med Umeås nya park vid Lundåkern och Lundabron är i gång. Under jubileumsåret 2022 fyllde Umeå 400 år, invigdes första etappen av parken. Under 2023 ska Kvarnlunden vara färdigställd. Arbetet utgår från det som finns på platsen – Vacker älvsutsikt och naturlig lövskog som görs tillgänglig med nya stigar och inredning.

Den nya parken är ett komplement till de många parkerna längs älvstråket. Här satsas på naturtillgänglighet, stor variation, sollägen vid älven, lugn och ro samt vinterkvaliteter. Ytan som parken byggs på består av den gamla älvsbranten, nipan, och fyllnadsmassor som skapade en ny landmassa i älven på 50-talet. Innan parkprojektet var platsen en oreglerad plats med båttrailers, skrot och husbilar. 

Lundåkern ett stort område med smal budget där Umeå kommun arbetat med dialog och förutsättningarna på platsen. Genom att försiktigt röja fram stigar och rumslighet i den yngre lövskogen lockades umeåborna till en initial dialog om parkens framtid. Barns perspektiv fick visa vägen för en rörelsestig där workshoppar på plats samt inomhus med lera och ritverktyg gav upphov till många insikter men framför allt tre skulpturer som förverkligades efter barnens design. Ett samarbete med ett lokalt projekt för rörelserikedom, ”Change-the-game”, upprättades för att utveckla kommunens arbete med fysisk aktivitet, samt hur man ska utforma ett utegym som faktiskt används. Längs älven har flottningshistorian fått ta plats i form av specialriktade gestaltningselement av lokala stockar, återvunna granitmurar och rostigt stål. I samarbete med Kvarnvägen-projektet skapas nya platser på nipan med utsikt över älven.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.