Årstidernas park, Foto: Anna Flatholm.

Årstidernas park

Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.

Årstidernas park är resultatet av ombyggnaden av det område inom Staden mellan broarna som ursprungligen kallades Lugn och ro. Målet var att skapa en park för alla som söker en andningspaus, en grönskande oas på Umeälvens strand, en tillåtande plats med blommor, lek och gärna caféverksamhet som en kontrast till den mer representativt utformade Rådhusparken alldeles intill.

Arbetet med omgestaltningen av området Lugn och Ro börjades 2012 och har resulterat i Årstidernas park som stod helt färdig sommaren 2015. Uppdraget gick till landskapsarkitektkontoret Combine. Utformningen av den nya parken tar fasta på årstidsväxlingar, återbruk, medborgardialog, mötet med älven och stadens gröna samband.

Den långa, vindlande stödmuren är byggd av återvunnen kajsten. Stenen har ursprungligen legat på Umeås kaj (i dag Skeppsbron) och har efter många, många år kommit till användning igen. Återbruk är ett genomgående tema i parken och andra exempel är gabionmuren vid Kyrkbron där resterna av den rivna brotillfarten krossats och använts som fyllning och flyttade träd, till exempel tallarna i den västra delen av parken som flyttats från Rosendalsparken.

I Årstidernas park finns stora gräsytor nära vattnet. Det finns flera olika trädäck och olika typer av trappor eller steg som möjliggör närkontakt med älven och i parkens centrala del har älvbrinken skålats ur. Parken innehåller mängder av olika sitt- och hängytor men även ytor som är möjliga att använda för mindre evenemang och utställningar.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.