Steg 2 – Arkitektens affärskunskap

Programmet Steg 2 – Affärskunskap, vänder sig till dig som är arkitekt och som i takt med ökat ansvar i projekt vill vässa dina kunskaper kring affärsutveckling.

Startdatum flyttas fram

Vårens omgång av Steg 2 skulle ha startat i slutet av januari men starten kommer att flyttas fram. Det går fortfarande bra att anmäla sig och vi återkommer inom kort med nya tider för våren. Steg 2 ges också under hösten 2024.

Programmet riktar sig till dig som är arkitekt oavsett om du arbetar i ett stort eller litet företag, och är relativt självgående. Du kan vara handläggande eller medverkande i komplexa projekt och vill utveckla dig tillsammans med andra i motsvarande position.

Två fristående delar

Steg 2 är uppdelad i två fristående delar. Den här utbildningen fokuserar på affärskunskap. Den andra delen, som fokuserar på kommunikation, ges under perioden mars – maj 2024. Tillsammans adresserar de båda delarna det ökade trycket på den mer erfarne arkitekten att samarbeta och förhandla med andra och att visa sig trovärdig i olika avvägningar som rör ekonomi och affärsmässighet.

Upplägg

Steg 2 – Affärskunskap omfattar 36 timmar med föreläsningar och övningar fördelat på tre tvådagarspass.

Vi ses med tre veckors intervall på en sammanhängande tisdag (kl. 10–17) och onsdag (kl. 9–16). Tiderna är anpassade för att underlätta för resande och hålla nere antalet övernattningar. Lunch och fika ingår.

Deltagaren bör räkna med 3–4 timmars förberedelser och inläsning inför varje kurspass. Full närvaro vid seminarier och inlämning av alla förberedande uppgifter är obligatorisk för att få diplom.

Kursdatum 2024

Tre lärandemoduler, varje modul är 6 + 6 timmar med lunch inräknat. Följande moduler ingår i del 1:

  • Affärskunskap, 23–24 januari.
  • Försäljning, 13–14 februari.
  • Fastighetsekonomi, 5–6 mars.

Det här får du

Programmet syftar till att ge dig verktyg och kunskaper som leder till ökat ansvar. I den här delen är fokus att du ska bottna i ekonomiska aspekter på yrkesrollen. Dels att förstå kundens affär, fastighetsutveckling och kalkyler. Dels det egna kontorets plats på marknaden för en mer träffsäker försäljning och affärsutveckling. Du ska kunna identifiera vilken plats du vill ha i marknaden, därefter positionera och profilera ditt kontor bland andra.

Diplomet utgör intyg på att deltagaren uppnått lärandemålen.

Vem får gå?

Kursen vänder sig till medlemmar i Sveriges Arkitekter. Ingen förkunskap krävs men för att tillgodogöra sig innehållet är det bra om deltagaren har stött på några av programmets huvudteman i praktiken och har arbetat några år.

Vid högt söktryck förbehåller sig Sveriges Arkitekter rätten att göra ett urval bland deltagare för att skapa en god balans mellan discipliner och erfarenheter. Max 20 deltagare.

Anmälan/villkor

Kursavgiften för både Affärsutveckling och Kommunikation (det vill säga samtliga 6 moduler) är 55 800 kronor exklusive moms. Kursavgiften om du väljer att endast gå den ena kursen är 28 800 kronor exklusive moms. Kurslitteratur ingår samt en licens på webbutbildningen i ABK09 och en webbutbildning i Förhandlingsteknik.

Anmälan är bindande men plats är inte garanterad förrän den blir bekräftad av kursledningen. Vid avanmälan 30 dagar före kursstart återbetalas 90 procent av kursavgiften. Vid avanmälan mindre än 30 dagar före kursstart återbetalas kursavgiften endast om ersättare fyller platsen, annars debiteras kursavgiften.

Undrar du över något? Kontakta kompetens@arkitekt.se.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
Rabatt på utbildningar hos Approvus
Kurs

Rabatt på utbildningar hos Approvus

Sveriges Arkitekter erbjuder via utbildningsföretaget Approvus rabatterade certifieringsutbildningar inom samtliga sakkunnigområden enligt PBL. De erbjuder utbildningar för dig som står inför en ny- eller omcertifiering.

Datum::Flera tillfällen under hösten
Detaljens betydelse – trä
Kurs

Detaljens betydelse – trä

Trä är ett tidlöst material som har blivit väldigt intressant och uppmärksammat under de senaste åren. Kursen fokuserar på materialet trä både som ett spännande alternativ för byggnadsstomme av reglar, limträ eller KL-skivor, men också som ett material för fasader.

Datum::
Ombyggnadsarkitektur
Nytt professionsprogram!

Ombyggnadsarkitektur

Sveriges Arkitekter presenterar ett helt nytt professionsprogram för arkitekter i kulturmiljö, återbruk och projekteringsmetodik. Bredda din kompetens som arkitekt genom att skaffa förståelse för vilka specialister som krävs i ombyggnadsprojekt.

Datum::
Fullbokad