Social hållbarhet i den byggda miljön

Hur kan vi planera och utveckla livsmiljöer för att så många som möjligt ska känna sig trygga, jämlika och ha en god livskvalitet? Genom att ha ett socialt hållbart tänk i processer kring stad, bostad, offentliga platser, utbildning med mera ökar vi förutsättningarna för inkluderande och rättvisa samhällen.

Målgrupp för kursen är den som vill lära sig mer om och verka för inkluderande och rättvisa samhällen/miljöer i den byggda miljön. Du lär dig integrera sociala värden på ett konkret sätt i dina projekt. Kursen riktar sig till dig som arbetar inom privat eller offentlig sektor i olika skeden och skalor av stadsutveckling, landskapsutformning eller exploatering.

Syfte

Kursen ger dig grundläggande kunskap om olika sociala aspekter i den byggda miljön som rättighetsområden, normer, målgrupper. Du lär dig också konkreta metoder för att med hjälp av den byggda miljön skapa sociala värden kopplat till mötesplatser, kommunikation, gröna miljöer, identitet och socioekonomi. Du får ta del av den senaste kunskapen inom social hållbarhet, arbetsmetoder och verktyg som ökar din egen kompetens och ger stöd för framtida omvärldsbevakning. Teori varvas med praktik och olika projektexempel som visar hur branschen jobbar med aktuella teman. Du får även ta med dig ett eget case och prova på att arbeta konkret med social hållbarhet i workshopform.

Kursinnehåll/det här får du

 • Teori – Vad innebär social hållbarhet i byggd miljö.
 • Argument – Nyttan av att jobba med sociala värden.
 • Omvärldsspaning – Hur olika aktörer ex byggaktörer, kommuner, arbetar med olika verktyg och metoder.
 • Checklista – Vilka värden du kan jobba med och hur.
 • Medskapande – Olika former av dialog, lokal samverkan och platsaktivering.
 • Goda exempel – Projekt med inriktning på stadsutveckling, landskap, exploatering.
 • Test av case – Prova metod för att arbeta praktiskt med sociala värden.
 • Nätverk –Träffa och diskutera med andra som arbetar med frågorna.

Kunskapsmål

Efter genomförd kurs är du mycket tryggare i att ta dig an sociala hållbarhetsfrågor i dina projekt. Du har konkreta verktyg och teorier till din hjälp. Du har kunskap för att arbeta med social hållbarhet i olika skeden inom stadsutvecklingsprocessen som översiktsplan, planprogram, detaljplaner, kvalitetsprogram, markanvisning, platsutveckling, landskapsgestaltning, områdesutveckling, centrumutveckling, dialogprocesser.

I kursen får du svar på frågor som:

 • Vad är social hållbarhet i den byggda miljön?
 • Hur kan jag jobba med social värden som trygghet, jämlikhet, inkludering i projekt?
 • Vilken är nyttan av att arbeta med social hållbarhet?
 • Hur jobbar olika aktörer med social hållbarhet?
 • Hur kan man mäta social hållbarhet?
 • Vilka metoder och verktyg finns på marknaden?
 • Vilka olika certifieringsmodeller finns?
 • Hur hänger social hållbarhet ihop med miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet?
 • Vilka goda exempel finns?
 • Hur håller jag en inkluderande dialog?

Kursledare

Planeringsarkitekt Ulrika Signal är kursledare.

Kursen leds av Ulrika Signal som är planeringarkitekt FPR/MSA. Hon är specialist inom social hållbarhet i byggd miljö. Till vardags processleder och utvecklar hon frågor om social hållbarhet i projekt internt och tillsammans med nyfikna beställare. Ulrika är ansvarig för utveckling och implementering av certifieringssystemet JämtJämlikt på Tengbom som är en systematik med process och verktyg för ökad social hållbarhet i byggd miljö.

Ulrika har lång och bred erfarenhet av olika sorters hållbarhetsfrågor inom både privat och kommunal sektor och jobbar huvudsakligen inom stadsutveckling i varierande skalor och skeden. Som exempel kan nämnas stadsutvecklingsprojekt såsom Västra Hamnen, Stadionområdet och Rosengård i Malmö.

Gästföreläsare

Kajsa Sperling, White Arkitekter.

Under kursen föreläser Kajsa Sperling. Hon är arkitekt MSA och ljusdesigner på White Arkitekter och har lång erfarenhet av att arbeta med social hållbarhet med särskilt fokus på dygnets mörka timmar. Kajsa arbetar ofta i bred samverkan och har utvecklat olika metoder för delaktighetsprocesser.

Erbjudande till kommuner

Vi kan komma till er kommun och hålla utbildningen. Priset beror lite på hur många ni blir. Priset bygger på att ni står för lokal och eventuell mat/fika till kursdeltagarna.

 • 5–9 deltagare: 60 000 kr exkl. moms, exklusive resa och logi för kursledning (två personer).
 • 10–15 deltagare: 70 000 kr exkl. moms, exklusive resa och logi för kursledning (två personer).
 • 16–25 deltagare: 80 000 kr exkl. moms, exklusive resa och logi för kursledning (två personer).

Relaterade kurser

Visa alla kurser
Rabatt på utbildningar hos Approvus
Kurs

Rabatt på utbildningar hos Approvus

Sveriges Arkitekter erbjuder via utbildningsföretaget Approvus rabatterade certifieringsutbildningar inom samtliga sakkunnigområden enligt PBL. De erbjuder utbildningar för dig som står inför en ny- eller omcertifiering.

Datum::Flera tillfällen under hösten
Detaljens betydelse – trä
Kurs

Detaljens betydelse – trä

Trä är ett tidlöst material som har blivit väldigt intressant och uppmärksammat under de senaste åren. Kursen fokuserar på materialet trä både som ett spännande alternativ för byggnadsstomme av reglar, limträ eller KL-skivor, men också som ett material för fasader.

Datum::
Ombyggnadsarkitektur
Nytt professionsprogram!

Ombyggnadsarkitektur

Sveriges Arkitekter presenterar ett helt nytt professionsprogram för arkitekter i kulturmiljö, återbruk och projekteringsmetodik. Bredda din kompetens som arkitekt genom att skaffa förståelse för vilka specialister som krävs i ombyggnadsprojekt.

Datum::
Fullbokad