Sveriges bästa arkitektur 2021

Här hittar du samtliga 2021-års vinnare och nominerade till Guldstolen, Kasper Salin-priset, Kritikerpriset, Landmärket, Planpriset, Trafikverket och Ung Svensk Arkitektur.

Varje år delar Sveriges Arkitekter ut priser inom arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur, planarbete samt pris för bästa arkitekturanalys. Vartannat år delas även Trafikverket och Tidskriften Arkitektur ut sina priser.

Priserna delades ut på Arkitekturgalan den 7 april 2022.

Guldstolen

Sveriges Arkitekter delar ut Guldstolen för att belöna en nyligen färdigställd inredning med hög arkitektonisk kvalitet.

Årets jury:

 • Mia Erlandsson, arkitekt SIR/SAR/MSA
 • Backa Carin Ivarsdotter, konstnär
 • Marcia Harvey Isaksson, arkitekt SIR/MSA
 • Karin Lundberg, arkitekt SIR/MSA

Jurysekreterare: Ulrika Nero

Vinnare

Kunskapshuset, Gällivare

Kunskapshuset i Gällivare. Arkitektkontor: Liljewall och MAF arkitektkontor. Foto: Anna Kristinsdóttir.
Kunskapshuset i Gällivare. Arkitektkontor: Liljewall och MAF arkitektkontor. Foto: Anna Kristinsdóttir.

Inredningens delar har med stor skicklighet flätats samman. Utsidan blir insidan och den röda tråden löper vidare; från de bastanta kraftfullt röda sittmöblerna och den skulpturala mörkt linoljefärgade ståltrappan med sina tvinnade trapplopp till den lekfullt utformade belysningen, lätt, sirlig och grafisk. Årets vinnande interiör är varm, välkomnande och öppen för alla.

Juryns vinnarmotivering

Arkitekt: Liljewall och MAF arkitektkontor
Byggherre: Gällivare kommun

Nominerade

All Blues – Smyckesbutik, Stockholm

Arkitektkontor: Jack Dalla Santa Arkitektkontor med All Blues. Foto: Mikael Olsson.
Arkitektkontor: All Blues med Jack Dalla Santa Arkitektkontor. Foto: Mikael Olsson.

Resultatet är en butiksinredning på hög konstnärlig nivå som skiljer sig radikalt från andra sätt att visa fram och sälja smycken – modigt, avskalat, rått och elegant.

Ur juryns motivering

Arkitekt: All Blues med Jack Dalla Santa arkitektkontor

Byggherre: All Blues

EQT, kontor, Stockholm

EQT. Arkitektkontor: Studio Stockholm Arkitektur. Foto: Per Kristiansen.
EQT. Arkitektkontor: Studio Stockholm Arkitektur. Foto: Per Kristiansen.

Med ambitionen att skapa en plats de anställda sällan vill eller behöver lämna – här arbetar man långa dagar – har varje detalj, från receptionsdiskens släta och läderförsedda ytskikt till kapprummets granithuggna skoputs, bearbetats av inredningsarkitektens strama penna.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Studio Stockholm arkitektur
Byggherre: EQT

Villa G, Ekerö

Villa G. Arkitektkontor: Tham & Videgård arkitekter. Foto: Åke E:son Lindman.
Villa G. Arkitektkontor: Tham & Videgård arkitekter. Foto: Åke E:son Lindman.

Trots sin på många sätt extrema utformning har arkitekt tillsammans med sin beställare skapat en bostad som är både funktionell och hemtrevlig – det är lätt att föreställa sig livet i denna villaskulptur.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Tham & Videgård
Byggherre: Ida och Daniel Geiler

Kasper Salin-priset

Sveriges Arkitekter delar varje år ut Kasper Salin-priset till ett svenskt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk kvalitet. Priset instiftades 1962 på grundval av en vilande donation av Stockholms stadsarkitekt Kasper Salin (1856-1919). 60 år

Årets jury:

 • Torun Hammar, arkitekt SAR/MSA, egen verksamhet (2020–2021)
 • Dan Stubbergaard, arkitekt MAA, COBE – Köpenhamn (2020–2021)
 • Christer Malmström, arkitekt SAR/MSA, Malmström Edström (2021–)
 • Stina Johansson, arkitekt SAR/MSA, Witte Sundell (2021– )

Jurysekreterare: Julia Hertzman

Vinnare

Filborna vattentorn, Helsingborg

Vattentornet, Helsingborg. Foto: Werner Nystrand.
Vattentornet, Helsingborg. Foto: Werner Nystrand.

Från antikens akvedukter till svampen i Örebro har det funnits en ambition att utveckla teknik och arkitektur i samverkan. Resultaten har ofta blivit häpnadsväckande vackra, beständiga och ikoniska byggnadsverk i sina landskap. Att utnyttja vattnets egen tyngd för distribution är en gammal och energieffektiv metod. Här har både arkitekten och arkitekturen bidragit till en lösning som vi hoppas i förlängningen ska visa sig vara lika hållbar som romartidens betong.

Juryns vinnarmotivering

Arkitekt: Wingårdhs arkitektkontor

Beställare: NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp)

Nominerade

Röda huset Sergels torg, Stockholm

Röda huset på Segelstorg, Stockholm. Foto Johan Fowelin.
Röda huset på Segelstorg, Stockholm. Foto Johan Fowelin.

Den nya röda byggnaden vid rondellen på Sergels torg är ett resultat av ett snillrikt och påtagligt verkningsfullt stadsbyggnadsgrepp.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Marge Arkitekter

Byggherre: Vasakronan

Sara kulturhus, Skellefteå

Sara kulturhus, Skellefteå. Foto: Jonas Westling.
Sara kulturhus, Skellefteå. Foto: Jonas Westling.

 I Sara kulturhus finns en omhändertagen miljö, för både besökare och dem som arbetar här, där det är enkelt att samlas när kylan gör det svårt att vistas utomhus.

Ur juryns motivering

Arkitekt: White arkitekter

Byggherre: Skellefteå kommun

Skären, Stockholm

Skären, Stockholm. Foto: Mikael Olsson.
Skären, Stockholm. Foto: Mikael Olsson.

Påbyggnaden – som är både lågmäld och modig – kompletterar stadsbilden och kvarterets siluett mot Norrmalmstorg. Med skicklighet och omsorg om detaljer skapas en bruksarkitektur av hög kvalitet.

Ur juryns motivering

Arkitekt: General Architecture

Byggherre: Hufvudstaden

Kritikerpriset

Kritikerpriset premierar den bästa arkitekturanalysen eller insatsen för att stärka ett initierat samtal om arkitektur och samhällsplanering.

Årets jury:

 • Ana Betancour, arkitekt SAR/MSA, professor i arkitektur vid Umeå universitet
 • Per Bornstein, arkitekt SAR/MSA, egen verksamhet i Bornstein Arkitektur & Media
 • Pernilla Glaser, dramatiker och skribent
 • Kerstin Brunnberg, journalist

Jurysekreterare: Elisabet Näslund

Kritikerprisvinnare 2021 Annika Kvint. Foto: Sören Andersson

Pristagarens engagemang och texter i dagspressen uppmärksammar kritiska frågor om stadens och den byggda miljöns utveckling, och belyser arkitekturens betydelse för människa och samhälle.

Ur juryns motivering

Landmärket

Landmärket är Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur och tilldelas ett landskapsarkitekturobjekt av hög arkitektonisk kvalitet gällande gestaltning, förverkligande och utförande.

Årets jury:

 • Jeanette Nilsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Edge of Landscape, Malmö (ny)
 • Agneta Persson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Malmö Stad
 • Sam Keshavarz, landskapsarkitekt LAR/MSA, Outer Space, Stockholm
 • Pål Castell, landskapsarkitekt MSA, Centrum för urbana studier, Chalmers tekniska Högskola (CTH)

Jurysekreterare: Eva Minoura och Tove Dumon Wallsten

Vinnare

Stora Torg, Eslöv

Stora torg i Eslöv. Foto: Werner Nystrand.
Stora torg i Eslöv. Foto: Werner Nystrand.

En vacker förening av parkelement, plats för spring i benen och den handel som är torgets signum stödjer visionen av småstadens hjärta. Vinnaren visar vad politisk vilja i kombination med en inspirerande, platsanpassad arkitektur kan åstadkomma. Den belyser också vad det offentliga rummet kan ge invånarna tillbaka, i form av upplevelser och stolthet, när parkeringar och körfält får lämna plats åt vardagsliv och evenemang.

Juryns vinnarmotivering

Arkitekt: Sydväst arkitektur och landskap

Beställare: Eslövs kommun

Nominerade

Brf Vivas gårdar, Göteborg

Brf Viva i Göteborg. Foto: Ulf Celander.
Brf Viva i Göteborg. Foto: Ulf Celander.

Få projekt överraskar som Viva, en uppseendeväckande vacker och spännande miljö som tar vara på landskapets värden och låter urberget styra gestaltningen. 

Ur juryns motivering

Arkitekt: 02landskap arkitektkontor

Byggherre: Riksbyggen

Clemenstorget, Lund

Clemenstorget i Lund. Foto: Johan Bävman
Clemenstorget i Lund. Foto: Johan Bävman

Clemenstorget i Lund har fått en huvudroll i och med en nybyggd spårväghållplats, som gett liv åt ett tidigare slumrande läge.

Del av juryns motivering

Arkitekt: White Arkitekter

Beställare: Lunds kommun

Vårbergstoppens lekplatser, Stockholm

Vårbergstoppen i Stockholm. Foto: Ulf Lundin.
Vårbergstoppen i Stockholm. Foto: Ulf Lundin.

Vårbergstoppen är en skicklig syntes av det konstruerade och det naturliga landskapet som utnyttjar platsens förutsättningar och topografi. Parken har nu fått en ny användning i en omvandling där bostäder byggs intill parken.

Ur juryns motivering

Arkitekt: LAND Arkitektur

Beställare: Trafikkontoret, Stockholm Stad

Planpriset

Planpiset går till en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga.

Årets jury:

 • Lina Gregersdotter, planeringsarkitekt FPR/MSA, Stadsarkitekt, Söderköpings kommun
 • Christer Larsson, arkitekt SAR/MSA, KKH. Tidigare stadsbyggnadsdirektör i Malmö och adjungerad professor i arkitektur, LTH.
 • Vesna Vasiljkovic, arkitekt SAR/MSA, kontorschef, Tengbom Arkitekter
 • Maria Boberg, planeringsarkitekt FPR/MSA, Stadsarkitekt, Östersunds kommun

Jurysekreterare: Anna Forsberg

Vinnare

Byggnadsordning och arkitekturpolicy, Stockholm

Foto:Lennart Johansson

I den polariserade debatten om stadens utveckling bidrar vinnaren till att höja kunskapen om vad arkitektur är och vad det kan bidra med. Förhoppningsvis kan detta genomarbetade och gedigna arbete inspirera andra kommuner runtom i Sverige att ta fram egna byggnadsordningar och arkitekturpolicyer. Budskapet är allmängiltigt – att planera platsspecifikt och bygga med hög kvalitet för att skapa vackrare städer.

Juryns vinnarmotivering

Ort: Stockholm
Beställare: Stadsbyggnadsnämnden, Stockholms stad

Nominerade

Planprogram för Sofielund, Malmö

Sofielund, gatuaktivitet. Foto Gianluca La Bruna.
Sofielund, gatuaktivitet. Foto Gianluca La Bruna.

Malmö stad bryter ny mark i planeringen av Sofielunds verksamhetsområde när de prioriterar kultur- och industriverksamhet i stället för bostäder i ett centralt läge.

Ur juryns motivering

Ort: Malmö
Beställare: Stadsbyggnadsnämnden, Malmö stad

Sociala stadsrumsanalyser och stadsdelsbeskrivningar, Umeå

Umeå kommun, medborgardialog. Foto: Fredrik Larsson.
Umeå kommun, medborgardialog. Foto: Fredrik Larsson.

Genom att samarbeta över gränserna, både inom kommunorganisationen, med stadsbyggnadsforskare och med invånarna, har Umeå hittat en modell som borde vara en självklar grund för all planering: att utgå från människornas behov.

Ur juryns motivering

Ort: Umeå
Beställare: Kommunstyrelsens planeringsutskott, Umeå kommun

Översiktsplan, Ödeshög

Ödeshög centrum. Foto: Ödeshög kommun.
Ödeshög centrum. Foto: Ödeshög kommun.

Ödeshögs lågmälda stridsrop för en mer hållbar planering är att fokusera på det som finns – landskapet, orterna och byggnaderna – och enbart komplettera vid behov.

Ur juryns motivering

Ort: Ödeshögs kommun
Beställare: Kommunfullmäktige, Ödeshögs kommun

Trafikverkets arkitekturpris

Trafikverkets arkitekturpris delas ut av Trafikverket vartannat år. Priset ges till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden.

Årets jury:

 • Johan Folkesson, landskapsarkitekt LAR/MSA, chefsarkitekt Trafikverket, juryns ordförande
 • Torbjörn Suneson, landskapsarkitekt LAR/MSA, senior konsult Trafikverket
 • Ulrika Knutson, journalist och författare
 • Anna Lindell, landskapsarkitekt LAR/MSA, Trafikverket
 • Katarina Borg, arkitekt FPR/MSA LAR/MSA, Nyréns arkitektkontor
 • Ingrid Alerås, arkitekt MSA, Wingårdhs

Jurysekreterare: Elisabet Elfström

Vinnare

Spårvägen Lund C–ESS, Lund

Spårvägen Lund C–ESS. Foto: Kristina Strand Larsson.
Spårvägen Lund C–ESS. Foto: Kristina Strand Larsson.

Vinnaren är ett föredömligt exempel på hur en kollektivtrafikanläggning kan bli ett stadsbyggnadselement som sträcker ut staden utan att skapa barriärer. Skickligt utformad med stram kontroll, på allt från reläers infällning i stolpar till anläggningens övergripande karaktär, är den ett vackert inslag i stadsbilden. Genom att finnas på plats redan från början, ger den vinnande anläggningen förutsättningar att etablera hållbara resmönster i de nya stadsdelarna.

Juryns vinnarmotivering

Arkitekt: Lunds kommun tillsammans med Atkins

Beställare: Lunds kommun och Region Skåne

Nominerade

Bollnäs resecenrum, Bollnäs

Bollnäs resecentrum. Foto: Tim Meier
Bollnäs resecentrum. Foto: Tim Meier

Bollnäs nya resecentrum är inbjudande och tydligt. Det gamla stationshuset har fått en uttrycksfull flygel med stark identitet, som höjer statusen för kollektivtrafiken.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Sweco

Beställare: Bollnäs kommun

Cykelväg, Gotland

Väg 140. Foto: Johanna Sundström.
Väg 140. Foto: Johanna Sundström.

 Cykelvägen mellan Klintehamn och Västergarn visar hur en bra process med gott samarbete mellan beställare, konsult och entreprenör – från upphandling till uppföljning – skapat förutsättningar för god arkitektur. 

Ur juryns motivering

Arkitekt: Sweco

Beställare: Trafikverket

Varvsbron, Helsingborg

Varvsbron, Oceanhamnen i Helsingborg. Foto: Fredrik Rege
Varvsbron, Oceanhamnen i Helsingborg. Foto: Fredrik Rege

Brons olika komponenter har sammanförts med imponerande precision till en helhet som gör avtryck i upplevelsen. Projektet visar hur gående och cyklister kan prioriteras i stadens trafiknät genom att skapa en attraktiv genväg; en härlig väg hem.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Ramboll Sverige

Beställare: Helsingborg stad

Ung Svensk Arkitektur

Ung Svensk Arkitektur är tidskriften Arkitekturs pris som delas ut vartannat år. Priset tilldelas upphovspersonerna och alla genrer bedöms: inredning, byggnad, landskap och planering. Vid projektets färdigställande bör medarbetarna ha varit max 40 år för att befinna sig inom prisets bedömningskriterier.

Årets jury:

 • Lisa Grape, arkitekt SIR/MSA
 • Anders Kling, landskapsarkitekt LAR/MSA
 • Tomas Lauri, arkitekt SAR/MSA
 • Katarina Rundgren, arkitekt SAR/MSA

Jurysekreterare: Malin Zimm

Vinnare

Villatriptyk Butter, 319, Djupvike, Gotland

Med stor inlevelse har tre variationer av en hustyp anpassats efter plats och program. En lekfull gotländsk triptyk, lika vardagligt robust som konstnärligt ambitiös, som övertygar i minsta detalj.

Juryns vinnarmotivering

Arkitekt: Ateljé Ö

Byggherre: Privat

Nominerade

Café Banacado, Stockholm

Café Banacado. Foto: Mikael Lundblad.
Café Banacado. Foto: Mikael Lundblad.

Tillsammans med träffsäkra detaljer som en stor specialskuren spegel på ena väggen, väggfasta rosa soffor och en välvd portik har Aska åstadkommit ett caférum med en tydlig filmisk karaktär.

Ur juryns motivering

Arkitekt: ASKA

Byggherre: Banacado

House for two artists, Röstånga

House for two artists. Foto: Markus Linderoth
House for two artists. Foto: Markus Linderoth

Interiören är lika stringent hållen i betong, obehandlad plywood och överallt silar ett överljus in, som för tankarna till både en konsthall och moderna industrier.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Förstberg Ling

Byggherre: Jenny Nordberg, Andreas Kurtsson

Vårbergstoppen parkinstallationer, Stockholm

Vårbergstoppen. Foto: Clément Morin.
Vårbergstoppen. Foto: Clément Morin.

En familj av stora lekklot i metall och trä visar vägen genom en oemotståndlig kombination av mystik och användbarhet.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Andrén Fogelström

Byggherre: Trafikkontoret, Stockholms stad