Nominerad Planpriset 2021

Planprogram för Sofielund, Malmö

Malmö stad var en av de fyra utvalda kommunerna som var nominerade till Planpriset 2021.

Juryns motivering

Malmö stad bryter ny mark i planeringen av Sofielunds verksamhetsområde när de prioriterar kultur- och industriverksamhet i stället för bostäder i ett centralt läge. Programmet inkluderar en kulturljudszon som värnar de bullrande verksamheternas rätt att vara kvar och utvecklas på egna villkor. Nybyggnad är bortvald till förmån för att behålla de verksamheter och byggnader som redan finns. Att spara befintlig industribebyggelse blir även ett sätt att erbjuda billiga lokaler till lokala föreningar, verksamheter och grupper som annars ofta åsidosätts i planeringen.

Utvecklingen kommer att ske stegvis utifrån lokala initiativ, med en kommunanställd lots som stöttar i plan- och bygglovsprocesserna. Det kan låta självklart att utveckla Sofielund tillsammans med områdets verksamma, men är ett djärvt steg bort från traditionell planering. Detta planprogram utgår från en nytänkande tolkning av begreppet blandstad och är ett inspirerande exempel på hur kultur, föreningsliv och industriella verksamheter kan få en mer framskjuten plats i planeringen.

Fler nominerade till Planpriset

Visa alla vinnare och nominerade
Vinnare Planpriset 2021
Vinnare 2021
Planpriset

Vinnare Planpriset 2021

Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Byggnadsordning och arkitekturpolicy, Stockholm, vann 2021 års Planpris, Sveriges Arkitekters pris för årets bästa plan.
Översiktsplan Ödeshög
Planpriset

Översiktsplan Ödeshög

Ödeshögs kommun
Ödeshög var en av de fyra utvalda kommunerna som var nominerade till Planpriset 2021.