Nominerad Kasper Salin-priset 2021

Röda Huset – nominerad till Kasper Salin-priset 2021

Röda Huset på Sergels Torg i Stockholm var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2021.

Juryns motivering

Den nya röda byggnaden vid rondellen på Sergels torg är ett resultat av ett snillrikt och påtagligt verkningsfullt stadsbyggnadsgrepp. Tidigare sträckte sig det intilliggande kontorshuset hela vägen till Hamngatan. Det har nu kortats för att ge plats åt en bred, inbjudande trappa och en liten facetterad byggnadsvolym i tre våningsplan. Genom att avstå från dyrbar kontorsyta, till förmån för ett tryggt och levande stadsliv, har en rad värden och kvaliteter uppnåtts. Förändringen präglas av precision och stor omsorg. Den berikar den storskaliga stadsmiljön och skapar en förnyad kontakt mellan Sergels torg och Brunkebersgsåsen.

Trappan kopplar ihop Malmskillnadsgatan med resten av staden, medan den fasade formen skapar ett hus utan baksidor, som bjuder in till rörelse och aktivitet. Här finns access till tunnelbanan och den lilla byggnaden rymmer bland annat både tevestudio och restaurang. Där präglas miljön av det lockande och urbana storstadslandskapet i fonden, med Sergels torgs glasskulptur som närmsta granne.

Genom att lägga till en annan och mindre skala, och ge plats för nya stråk och förbindelser, tillför det röda huset en välbehövd nod i en del av staden som tidigare upplevdes som ensartad och till viss del otrygg.

Fler nominerade till Kasper Salin-priset

Visa alla vinnare och nominerade
Filborna vattentorn – vann Kasper Salin-priset
Vinnare 2021
Kasper Salin-priset

Filborna vattentorn – vann Kasper Salin-priset

Wingårdhs arkitektkontor
Filborna vattentorn var ett av de fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2021.
Skären – nominerad till Kasper Salin-priset 2021
Kasper Salin-priset

Skären – nominerad till Kasper Salin-priset 2021

General Architecture
Kontorshuset Skären i Stockholm var en av de fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2021.