Vinnare av Planpriset 2021
Vinnare 2021
Vinnare Planpriset 2021

Vinnare Planpriset 2021

Byggnadsordning och arkitekturpolicy, Stockholm, vann 2021 års Planpris, Sveriges Arkitekters pris för årets bästa plan.

I den polariserade debatten om stadens utveckling bidrar vinnaren till att höja kunskapen om vad arkitektur är och vad det kan bidra med. Förhoppningsvis kan detta genomarbetade och gedigna arbete inspirera andra kommuner runtom i Sverige att ta fram egna byggnadsordningar och arkitekturpolicyer. Budskapet är allmängiltigt – att planera platsspecifikt och bygga med hög kvalitet för att skapa vackrare städer för framtida generationer.

Juryns vinnarmotivering

Juryns motivering till nomineringen

I den kraftiga utbyggnad som sker i Stockholm behövs stöd och riktlinjer för att nå hög arkitektonisk kvalitet i det som byggs. Det ger de politiskt antagna dokumenten Stockholms byggnadsordning och arkitekturpolicy. Samtidigt lyfter de arkitekturen som kunskapsområde.

Med utgångspunkt i stadens karaktärsdrag ger strategidokumenten konkret vägledning för stadens framtida gestaltning i plan- och bygglovsprocesserna. I byggnadsordningen fördjupas kunskapen om hur Stockholm har växt fram i samklang med landskapet; hur de höga norrvända förkastningsbranterna, grusåsen, fjärdarna och strömmarna präglat staden. I arkitekturpolicyn lyfts vikten av att formulera en platsspecifik arkitektonisk idé, liksom att utveckla stadens identitet med konst och tillfällig arkitektur. Tillsammans inpräntar de betydelsen av att bygga stad med kunskap om landskapet och den befintliga bebyggelsen.

Strategidokumenten har ett inbjudande och inkluderande tilltal och riktar sig till alla som är involverade i plan- och bygglovsprocessen. Materialet är pedagogiskt och lättillgängligt med illustrationer och texter som förklarar arkitektoniska värden i både stadsbyggnadsskalan och hos den enskilda detaljen.

Fler nominerade till Planpriset

Visa alla vinnare och nominerade
Översiktsplan Ödeshög
Planpriset

Översiktsplan Ödeshög

Ödeshögs kommun
Ödeshög var en av de fyra utvalda kommunerna som var nominerade till Planpriset 2021.
Planprogram för Sofielund, Malmö
Planpriset

Planprogram för Sofielund, Malmö

Stadsbyggnadsnämnden Malmö stad
Malmö stad var en av de fyra utvalda kommunerna som var nominerade till Planpriset 2021.