Vinnare av Landmärket 2021
Vinnare 2021
Vinnare Landmärket 2021

Stora Torg – vinnare av Landmärket 2021

Stora Torg i Eslöv vann Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur – Landmärket 2021.

Juryns motivering

Omdaningen av Eslövs Stora torg och handelsgatorna till och från stationen är ett målmedvetet startskott i stadens centrumomvandling. Helheten övertygar med en tonvikt på trivsel, lekfullhet och skönhet. Torget har genomgått en ambitiös förvandling: vacker design förenar prunkande perennrabatter, återvunnen sten och vattenspel i en genomtänkt struktur som utnyttjar torgets ”väggar” med sina uteserveringar och skyltfönster.
Viljan att underlätta omställningen från det bilburna till det människofrämjande samhället framgår tydligt. Gestaltningens attraktivitet och bruket av beständiga material, liksom torgets flexibilitet borgar för att stå sig, i sig en viktig hållbarhetsaspekt.

Smågatsten har återanvänts i de nya ytorna som ramar in torget medan reststenar av svart diabas har lagts på ett effektfullt sätt i dammen i de parklika delarna. Det gula teglet är en blinkning åt böljande rapsfält och ett självklart val för Eslöv med dess tegeltradition. Resultatet är en livsbejakande vitalisering av stadskärnan och ett mångformigt vardagsrum i staden, vars förankring i lokala värden understödjer mer hållbara val.

Fler nominerade till Landmärket

Visa alla vinnare och nominerade
Vårbergstoppen – nominerad till Landmärket 2021
Landmärket

Vårbergstoppen – nominerad till Landmärket 2021

LAND arkitektur
Vårbergstoppens lekplatser i Stockholm var en av de fyra nominerade till att vinna Landmärket, Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur.