Nominerad Trafikverkets arkitekturpris 2021

Cykelväg på Gotland nominerat till pris

Väg 140, Klintehamn–Västergarn, en ny gång- och cykelväg på
Gotland är en av de fyra nominerade till Trafikverkets arkitekturpris. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan som sänds digitalt torsdag den 7 april.

Juryns motivering

Att cykla på Gotland är ett begrepp. Naturen, blommorna och dofterna är alltid nära. På stigar och smala grusvägar är man ostörd och trygg, men på huvudvägarna är trafiken periodvis tung. Cykelvägnätet byggs ut efterhand. Landskapet är känsligt, det är lätt att det blir fult. Men med lyhördhet och gedigen kunskap om byggande kan en ny väg passas in, som en självklar del av landskapet. Det har man lyckats med när gång- och cykelvägen söderut från Visby byggts ut från Västergarn till Klintehamn.

Det är ett anspråkslöst projekt, utfört med standard i material och element men utan de slentrianmisstag som tyvärr är vanliga i de vardagliga projekten. Dialogen med olika aktörer har varit konstruktiv och påverkat cykelvägens utformning. Gotlands unika vägkantsflora har lyfts fram och cyklisten kan uppleva landskapets alla olika skiftningar under sin färd. Cykelvägen mellan Klintehamn och Västergarn visar hur en bra process med gott samarbete mellan beställare, konsult och entreprenör – från upphandling till uppföljning – skapat förutsättningar för god arkitektur. Detta lyckade projekt har dessutom hållit såväl tidplan som budget.

Fler nominerade till Trafikverkets arkitekturpris

Visa alla vinnare och nominerade
Spårväg i Lund vinner arkitekturpris
Vinnare 2021
Trafikverkets arkitekturpris

Spårväg i Lund vinner arkitekturpris

Lunds kommun och Atkins
Spårvägen Lund C–ESS, en 5,5 km lång spårvägslinje med nio hållplatser vinner Trafikverkets arkitekturpris 2021.
Varvsbron i Helsingborg kan bli en vinnare
Trafikverkets arkitekturpris

Varvsbron i Helsingborg kan bli en vinnare

Ramboll Sverige
Varvsbron på Oceanpiren i Helsingborg är en av de fyra nominerade till Trafikverkets arkitekturpris. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan som sänds digitalt torsdag den 7 april.
Resecentrum i Bollnäs nominerat till arkitekturpris
Trafikverkets arkitekturpris

Resecentrum i Bollnäs nominerat till arkitekturpris

Sweco
Bollnäs resecentrum ligger på Järnvägsgatan 15 i Bollnäs och är en av de fyra nominerade till Trafikverkets arkitekturpris. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan som sänds digitalt torsdag den 7 april.