Vinnare av Trafikverkets arkitekturpris 2021
Vinnare 2021
Vinnare Trafikverkets arkitekturpris 2021

Spårväg i Lund vinner arkitekturpris

Spårvägen Lund C–ESS, en 5,5 km lång spårvägslinje med nio hållplatser vinner Trafikverkets arkitekturpris 2021.

Projektet har drivits i samverkan mellan Lunds kommun och Region Skåne/Skånetrafiken. Lunds kommun har ansvarat för gestaltning och utformning av gaturummet inklusive spårvägsinfrastrukturen. (Delar av investeringskostnaden för infrastrukturen har finansierats av statliga medel.) Skånetrafiken har ansvarat för väderskydd, vagnar och depå.

Juryns motivering till nomineringen

Spårvägen i Lund utgör ryggraden i ett nytt stråk för kunskap och stadsutveckling mellan den historiska stadskärnan och den nya forskningsanläggningen ESS i Brunnshög. På plats i tidigt skede höjer den inte bara värdet på omgivande mark och underlättar finansieringen av utbyggnaden. Den etablerar också kollektivtrafiken som det attraktivaste transportsättet mellan centrum och de nya stadsdelarna.

Arkitekterna har skickligt använt sig av spårvägen som ett grönt stadsbyggnadselement som knyter ihop gammalt och nytt och som redan har blivit ett självklart inslag i stadsbilden. Spårvägen återbrukar och omgestaltar befintliga gaturum och höjer de estetiska kvaliteterna utmed hela den arkitektoniska anläggningen. Med enkelhet i gestaltningen och lyhördhet för Lunds historiska kvaliteter har spårvägen inpassats i stadsmiljön. Med en genomtänkt utformning – från markbeläggning och ledstråk till belysningsstolpar och väderskydd – har spårvägen gjorts så visuellt tydlig att man inte behövt skapa barriärer som bryter sönder stadsrummet.

Fler nominerade till Trafikverkets arkitekturpris

Visa alla vinnare och nominerade
Varvsbron i Helsingborg kan bli en vinnare
Trafikverkets arkitekturpris

Varvsbron i Helsingborg kan bli en vinnare

Ramboll Sverige
Varvsbron på Oceanpiren i Helsingborg är en av de fyra nominerade till Trafikverkets arkitekturpris. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan som sänds digitalt torsdag den 7 april.
Cykelväg på Gotland nominerat till pris
Trafikverkets arkitekturpris

Cykelväg på Gotland nominerat till pris

Sweco
Väg 140, Klintehamn–Västergarn, en ny gång- och cykelväg på Gotland är en av de fyra nominerade till Trafikverkets arkitekturpris. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan som sänds digitalt torsdag den 7 april.
Resecentrum i Bollnäs nominerat till arkitekturpris
Trafikverkets arkitekturpris

Resecentrum i Bollnäs nominerat till arkitekturpris

Sweco
Bollnäs resecentrum ligger på Järnvägsgatan 15 i Bollnäs och är en av de fyra nominerade till Trafikverkets arkitekturpris. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan som sänds digitalt torsdag den 7 april.