Nominerad Planpriset 2021

Sociala stadsrumsanalyser och stadsdelsbeskrivningar

Umeå var en av de fyra utvalda kommunerna som var nominerade till Planpriset 2021.

Juryns motivering

I Umeå står social hållbarhet och medborgarnas perspektiv i fokus när staden tar fram stadsdelsbeskrivningar som grund till framtida planering. Rapporten “Umeås stadsdelar – så står det till!” bygger på ett förebildligt analysarbete av platsen, de boende och deras upplevelse av trivsel och trygghet. För varje stadsdel träder en tydlig bild av lokala förutsättningar fram; vad som uppskattas och vad som behöver åtgärdas i kommande planering. Rapporten är ett konkret stöd för kommunens olika verksamheter, för bygg- och fastighetsaktörer samt för ideella organisationer – som alla har en viktig roll i att stärka och utveckla sociala värden i stadsdelarna.

Genom att samarbeta över gränserna, både inom kommunorganisationen, med stadsbyggnadsforskare och med invånarna, har Umeå hittat en modell som borde vara en självklar grund för all planering: att utgå från människornas behov. Umeås stadsdelsbeskrivningar visar betydelsen av tidig medborgardialog för att skapa socialt hållbara stadsdelar.

Fler nominerade till Planpriset

Visa alla vinnare och nominerade
Vinnare Planpriset 2021
Vinnare 2021
Planpriset

Vinnare Planpriset 2021

Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Byggnadsordning och arkitekturpolicy, Stockholm, vann 2021 års Planpris, Sveriges Arkitekters pris för årets bästa plan.
Översiktsplan Ödeshög
Planpriset

Översiktsplan Ödeshög

Ödeshögs kommun
Ödeshög var en av de fyra utvalda kommunerna som var nominerade till Planpriset 2021.
Planprogram för Sofielund, Malmö
Planpriset

Planprogram för Sofielund, Malmö

Stadsbyggnadsnämnden Malmö stad
Malmö stad var en av de fyra utvalda kommunerna som var nominerade till Planpriset 2021.