Här är den nya styrelsen

Publicerad: 2020-11-22

Sveriges Arkitekters stämma i helgen den 21–22 november röstade ja till valberednings förslag till förbundsstyrelse för 2021–22. Den består av 11 ledamöter från alla arkitektprofessioner och från olika delar av landet.

Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamn. Foto: Lars Jansson
Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamn och nyvald ordförande för Sveriges arkitekter. Foto: Lars Jansson

Styrelsen 2021–2022:

 • Emina Kovacic, arkitekt SAR/MSA. Stadsarkitekt, Karlshamn, ordförande, nyval.
 • Fredrik Drotte, arkitekt MSA. Stadsutvecklingsansvarig ÅWL Arkitekter, Stockholm, 1e vice ordförande, omval.
 • Anna Leonsson, arkitekt SAR/MSA. Sweco Architects, Östersund, 2e vice ordförande, omval.
 • Björn Ekelund, arkitekt SAR/MSA. Warm in the Winter/LTU, Stockholm, omval.
 • Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA. Tankesmedjan Movium/SLU, Malmö, omval.
 • Jesús Azpeitia Seron, arkitekt SAR/MSA. Tengbom/KTH, Stockholm, omval.
 • Liv Sonntag, landskapsarkitekt LAR/MSA. Landskapsarkitekt på Park- och naturförvaltningen, Göteborg Stad, omval.
 • Sara Persson, inredningsarkitekt MSA. Tengbom, Stockholm, omval.
 • Bengt Andrén, landskapsarkitekt LAR/MSA, egen verksamhet, Andrén Stadsbyggnad AB, nyval.
 • Per Bornstein, arkitekt SAR/MSA, driver arkitektkontoret Bornstein Lyckefors i Göteborg, nyval.
 • Pontus Wirf, student LTH, nyval.

Fakta – styrelsen

Styrelsen är Sveriges Arkitekters verkställande organ och högsta beslutande organ mellan stämmomötena. Styrelsen har i uppgift att leda verksamheten i enlighet med stadgarna och stämmans beslut. Styrelsen tillsätter utskott och arbetsgrupper för att bereda beslut och driva verksamhet. Styrelsen kan också starta arbetsgrupper inom olika områden på initiativ från medlemmar.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift
Medlem

Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift

Byggkris och lågkonjunktur pressar arkitektkåren och medför dramatiskt ökade kostnader för Sveriges Arkitekter. Förbundsstyrelsen bad därför en extrainkallad stämma om mandat för att tillfälligt höja avgifterna för aktiva medlemmar.
Publicerad:
Beslut i korthet från Sveriges Arkitekters stämma
Stämma 2022

Beslut i korthet från Sveriges Arkitekters stämma

Förbundsstämman är Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ. Den ägde rum nu i helgen den 19–20 november på IVA i Stockholm med drygt 70 ledamöter, presidium, styrelse och kanslipersonal på plats.
Publicerad:
Nytt råd för kulturmiljö ersätter akademi
Arbetsgrupper

Nytt råd för kulturmiljö ersätter akademi

Ett nytt råd för kulturmiljö ersätter den tidigare akademin. Det kommer att ta sig an centrala frågor i utvecklingen avseende den redan byggda miljön. Torun Hammar, nyvald ordförande för rådet, berättar om uppdraget.
Publicerad: