Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA

Yrke: Verksamhetsledare för Tankesmedjan Movium vid SLU samt forskare och lärare i hållbar stadsutveckling och landskapsarkitektur. Driver även ett forskningsorienterat designkontor – smog studio.
Utbildning: Masterexamen i fysisk planering från BTH, Sverige, Masterexamen i arkitektur från SCI-Arc i Los Angeles, USA samt PhD i landskapsarkitektur från SLU, Sverige.
Personligt: Drömmer om att starta filmklubb på Fridhemstorget i Malmö, men tiden tycks aldrig räcka till.

Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA. Tankesmedjan Movium/SLU, Malmö.
Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA. Tankesmedjan Movium/SLU, Malmö.

Med utbildning i både fysisk planering och arkitektur, och nyligen också disputerad i landskapsarkitektur, är det arkitekturens hela skalregister och överlappen mellan de olika kunskapsfälten som är mitt intresse. Yrkeserfarenheten består av mångårig erfarenhet från offentlig och privat verksamhet i Sverige och internationellt. Sedan 2010 arbetar jag på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) där jag strävar efter att hitta nya sätt att bygga kunskap kring gestaltning och förvaltning av stadslandskapet genom utökad samverkan mellan akademi och praktik. Är passionerat intresserad av städers olika uttryck och de skilda urbana kulturer som uppstår i dem.

Vad du vill bidra med i styrelsearbetet?

Jag har under den innevarande perioden lärt känna organisationen och styrelsearbetet bättre och har försökt att bidra med en bred syn på arkitektur och arkitektens olika yrkesroller och det vill jag gärna fortsätta göra. Arkitekters bidrag till samhällsbyggandet är otroligt viktigt och jag vill förbättra våra möjligheter att göra det. Ett sätt att göra det är att öka samverkan mellan arkitekturdisciplinerna och denna möjlighet finns hos Sveriges Arkitekter. Den omställning som idag pågår i samhället, och som kanske snabbast på av den pågående pandemin, innebär samtidigt nya utmaningar och de vill jag stötta organisationen att möta genom att kritiskt och kreativt, men alltid konstruktivt, hitta vägar framåt.

Tidigare erfarenhet av arbete inom Sveriges Arkitekter och/eller organisationer med anknytning till branschen

Jag sitter i Sveriges Arkitekters styrelse under innevarande period, 2019–2020. Jag har också deltagit i olika jurysammanhang kopplade till Sveriges Arkitekter och har exempelvis varit ledamot, och ordförande, i Sveriges Arkitekters planprisjury 2017–19. Jag har varit ordförande i juryn för Skånes arkitekturpris mellan åren 2014–2019 och har också varit ledamot i juryn för Europan-tävlingen i Norge. Sedan 2015 är jag också styrelseledamot i det internationella forskningsinstitutet kring experimentell arkitektur, RIEA.ch.