Bengt Andrén, landskapsarkitekt LAR/MSA

Yrke: Egen verksamhet, Andrén Stadsbyggnad AB.
Utbildning: Landskapsarkitekt 1980
Personligt: Ägnar mycket tid åt att spela musik i olika konstellationer. Har försökt lära mig spela trumpet i 55 år.

Bengt Andrén, landskapsarkitekt LAR/MSA, egen verksamhet, Andrén Stadsbyggnad AB.
Bengt Andrén, landskapsarkitekt LAR/MSA, egen verksamhet, Andrén Stadsbyggnad AB.

Jag har 40 års yrkeserfarenhet. 25 år i kommunal tjänst och 15 år privat. Jag arbetade som projekterande landskapsarkitekt de första tio åren bland annat hos Sven Hermelin och Sture Koinberg – två personer som betytt mycket för mig och min syn på landskapsarkitektur, arkitektur och stadsplanering.

Jag arbetade tio år i Södertälje kommun som planhandläggare och senare planchef. Jag har också varit planchef på Stockholms ytterstad i tio år och stadsbyggnadsdirektör i Uppsala i fem år. Därefter arbetade jag på fastighetskonsultbolaget Svefa i tre år. Från 2017 har jag egen verksamhet – strategisk rådgivning i stadsbyggnad.

Vad du vill bidra med i styrelsearbetet?

Jag tror att mitt främsta bidrag kan vara den breda erfarenhet som jag samlat på mig genom åren. Jag anser mig vara väl insatt i rollerna som konsult, kommunal handläggare, beställare av arkitekttjänster och som chef över arkitekter och planerare. Jag har också under senare år fått värdefulla insikter i arbets- och tänkesätt hos privata beställare som fastighetsekonomer och byggaktörer.

Tidigare erfarenhet av arbete inom Sveriges Arkitekter och/eller organisationer med anknytning till branschen

Jag har varit ledamot i Sveriges Arkitekters akademi för landskapsarkitektur och ordförande i juryn för Sveriges Arkitekters planpris i två perioder. Dessutom är jag återkommande föreläsare på Sveriges Arkitekters professionaliseringsprogram.