Jesús Azpeitia, arkitekt SAR/MSA

Yrke: Kreativ Ledare på Tengbom och undervisar på KTH.
Utbildning: Arkitektexamen ETSA San Sebastian, Spanien. Studier i Arkitektur på Kungliga Konsthögskolan och pedagogik, jämställdhet och ledarskap utbildningar på KTH.
Personligt: Att jag inte tror på rätt eller fel utan på bra eller dåligt.

Jesús Azpeitia Seron, arkitekt SAR/MSA. Tengbom/KTH, Stockholm.
Jesús Azpeitia Seron, arkitekt SAR/MSA. Tengbom/KTH, Stockholm.

Jag är verksam som arkitekt sedan 2001. Idag jobbar jag som kreativ ledare på Tengbom och undervisar sedan 2006 både på KTH och internationellt. Året 2012 blev jag utsedd till årets lärare på KTH. Genom hans utbildning och tidigare erfarenheter är jag mycket välorienterad inom hållbar utveckling och gestaltning med fokus på det estetiska och dess kreativa processer som leder till innovativ och högkvalitativ arkitektur. Jag engagerar mig också i det sociala inom arkitekturen som till exempel ledarskap, jämställdhet och mångfald.

Vad du vill bidra med i styrelsearbetet?

Att skapa bättre förutsättningar och möjligheter till högkvalitativ arkitektur och gestaltning. Att få en interdisciplinär och inkluderande blick i vårt arbete. Att jobba för att få bästa arkitekturutbildning på högskolenivå som gynnar både yrket och ämnet.

Tidigare erfarenhet av arbete inom Sveriges Arkitekter och/eller organisationer med anknytning till branschen

  • Sveriges Arkitekter styrelse. Styrelseledamot 2017–20.
  • Stockholms Arkitektförening styrelse. Styrelseledamot 2016–20.
  • Stockholms Arkitektförening valberedning. Ledamot 2020–.
  • Arkitekt(h)en – utskottet för jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Ledamot 2015–16.
  • Dramatens styrelse. Styrelseledamot 2018–.