Emina Kovacic är ny ordförande

Publicerad: 2020-11-23

Emina Kovacic valdes till ny ordförande för Sveriges Arkitekter under stämman i november 2020.

Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamn. Foto: Lars Jansson
Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamn. Foto: Lars Jansson

Karlshamns stadsarkitekt, arkitekt SAR/MSA Emina Kovacic, var valberedningens förslag till förbundsordförande. Med henne får förbundet en välkänd branschprofil som tidskriften RUM utsåg till Årets makthavare 2019 och som brinner för demokratifrågor, kulturmiljö som kvalitetsstämpel och allt som bubblar bortom storstadshorisonten.

Valberedningen har haft målet att hitta en kandidat med kunskap om befintlig förtroendeorganisation. Emina har varit aktiv i Sveriges Arkitekters verksamhet på olika sätt och har varit ledamot i Sveriges Arkitekters akademi för arkitektur sedan 2017.

– Valet av Emina Kovacic motiveras av hennes breda och djupa kunskap inom kårens och förbundets frågor. Som stadsarkitekt är hon van att diskutera och driva arkitekturpolitik och hon brinner för att skapa inkluderande samtal om vår byggda miljö i olika sammanhang, säger arkitekt SAR/MSA Ylva Åborg, valberedningens ordförande.

Den nya ordföranden är utbildad på arkitektskolan i Lund och sedan 13 år stadsarkitekt i Karlshamn. Emina ser sig som en demokratisk länk mellan invånare och beslutsfattare, som med hjälp av pedagogiska insatser gör komplicerade stadsbyggnadsprocesser begripliga. Arkitekturveckan i Karlshamn som hon och övriga stadsbyggnadsförvaltningen startade 2019, är ett exempel. Den har som mål att skapa ett inkluderande samtal om arkitekturens betydelse.

Arkitekturveckan visar också på en annan av Emina Kovacics hjärtefrågor – det pågår mycket utanför storstäderna som är värt att sprida nationellt. Att lyfta små och medelstora kommuners fördelar men också utmaningar kommer att vara en av hennes mest prioriterade frågor som ordförande. En annan prioriterad fråga är hur kulturmiljöer utvecklas så att de bidrar till spännande samtida arkitektur – ansvarsfull förvaltning måste innehålla både bevarande och hållbarhets-, gentrifierings- och samhällsekonomiska aspekter.

Som ledamot i akademin för arkitektur har Emina även följt delar av avgående styrelses arbete tex frågan om yrkestitlarna där akademierna varit remissinstanser. Emina har också engagemang och kunskap om våra kulturhistoriska miljöer vilket hon bland annat praktiserar genom sin plats i Riksantikvarieämbetets insynsråd.

– Som ordförande vill jag vara med om att ingjuta mod i kåren att säga ifrån när visionen om ett projekt inte går enligt plan. Om jag samtidigt kan bidra till att öppna för olika synsätt i plan- och byggprocessen och fler gränsöverskridande samtal skulle jag sätta ett avtryck jag är nöjd med, säger Emina Kovacic.

Emina Kovacic valdes till förbundsordförande på Sveriges Arkitekters stämma söndag den 22 november 2020. Emina Kovacic var den enda föreslagna kandidaten. Hon efterträder Tatjana Joksimović som varit ordförande sedan 2018.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift
Medlem

Extrastämma sa ja till höjd medlemsavgift

Byggkris och lågkonjunktur pressar arkitektkåren och medför dramatiskt ökade kostnader för Sveriges Arkitekter. Förbundsstyrelsen bad därför en extrainkallad stämma om mandat för att tillfälligt höja avgifterna för aktiva medlemmar.
Publicerad:
Beslut i korthet från Sveriges Arkitekters stämma
Stämma 2022

Beslut i korthet från Sveriges Arkitekters stämma

Förbundsstämman är Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ. Den ägde rum nu i helgen den 19–20 november på IVA i Stockholm med drygt 70 ledamöter, presidium, styrelse och kanslipersonal på plats.
Publicerad:
Nytt råd för kulturmiljö ersätter akademi
Arbetsgrupper

Nytt råd för kulturmiljö ersätter akademi

Ett nytt råd för kulturmiljö ersätter den tidigare akademin. Det kommer att ta sig an centrala frågor i utvecklingen avseende den redan byggda miljön. Torun Hammar, nyvald ordförande för rådet, berättar om uppdraget.
Publicerad: