Fredrik Drotte, arkitekt MSA

Yrke: Affärsområdesansvarig stadsutveckling på ÅWL Arkitekter.
Utbildning: Arkitektutbildning på KTH.
Personligt: Bor i Täby kommun norr om Stockholm. Närheten till skärgården är ett måste. Det, tillsammans med musik och cykel, tillhör livets oaser.

Fredrik Drotte, arkitekt MSA. Stadsutvecklingsansvarig ÅWL Arkitekter, Stockholm, 1e vice ordförande.
Fredrik Drotte, arkitekt MSA. Stadsutvecklingsansvarig ÅWL Arkitekter, Stockholm, 1e vice ordförande.

Jag ser mig själv först och främst som stadsbyggare, med lång erfarenhet av stadsutveckling från det offentliga kommunala perspektivet. Jag brinner för att utveckla de processer i samhällsbyggandet där arkitekten är en nyckelspelare. I Upplands Väsby kommun hade jag förmånen att verka i över 10 år, en modig kommun som gav stort utrymme att experimentera med sätt att göra stadsbyggandet mer kvalitetsinriktat, bättre på att ta hand om värdeskapande, och placera arkitektkompetensen i en central position. Sedan två och ett halvt år har jag haft förmånen att fortsätta banan som stadsutvecklare inom ÅWL Arkitekter.

Jag brinner hellre än strider, och tror därmed mer på att vi gemensamt bidrar till positiv utveckling genom att låta de konstruktiva idéerna inspirera, än att fokusera på att bekämpa de dåliga.

Vad du vill bidra med i styrelsearbetet?

Jag vill fortsätta verka för att arkitekten som nyckel i stadsutvecklingsprocessens värdeskapande stärks. Under min tid som stadsutvecklande arkitekt, framför allt från den offentliga sidan, har jag ofta frustrerats av hur lite av arkitektens potential som tas omhand i tidiga skeden, dels ifråga om arkitektens kreativa kompetens, och dels förmågan att agera spindeln i nätet och smälta samman värdeskapandet från en mångfald inblandade aktörer. Jag tror att flera arkitekter är redo och borde ta ett större ansvar för processledning. Jag tror också att fler arkitektkontor är redo att ta ansvar för projektkostnader, ett arbetssätt som är efterfrågat, men haltande av olika skäl. Ökat ansvar är lika med ökad frihet i gestaltandet, vilket innebär större värdeskapande för alla inblandade i stadsbyggandet.

Jag tror också att arkitektkårens discipliner mår av bra av ett tydligare gemensamt ansikte utåt, samlade kring gestaltad livsmiljö och livskvalitet som gemensamt mål. God exteriör gestaltning i all ära, men jag vill öka fokus på de arkitektoniska aspekter som skapar de boende-, livs-, och stadsmiljökvaliteter som verkar bakom och i rummen mellan fasaderna.

Tidigare erfarenhet av arbete inom Sveriges Arkitekter och organisationer med anknytning till branschen

Jag har varit ledamot i Sveriges Arkitekters styrelse 2017–20.