Pontus Wirf, student

Yrke: Studerar andra året på masterprogrammet Sustainable Urban Design vid Lunds Tekniska Högskola.
Utbildning: Kandidatprogram i Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola
Personligt: Jag är en surdegsbakande, ibland fjällvandrande tjomme som gärna spelar vinylskivor eller badminton.

Pontus Wirf, student LTH.
Pontus Wirf, student LTH.

Mitt stadsbyggnadsintresse väcktes i Lilienbergs Kungsladugård i Göteborg. Grönytor, smitar och små torgbildningar var kvaliteter som jag då inte kunde sätta ord på men som ändå gjorde all skillnad för upplevelsen av stadsrummet. Genom planeringsutbildningen på BTH har jag fått utforska dessa och en uppsjö av andra uttryck som gör människors upplevelse av stadsrummet mer kvalitativ. Med tiden har jag börjat förtjusas mer av stadsbyggnadsprocessens mer politiska och samhälleliga sida.

Vad du vill bidra med i styrelsearbetet?

Jag vill lyssna och lära men även tycka till om förbundets intressen. Det faller sig såklart naturligt att uppmärksamma studentmedlemmarnas åsikter eftersom det är dem jag har mest erfarenhet av. Förbundets styrka behövs extra när det blåser hårt och det är för mig viktigt att Sveriges Arkitekter gör övergången från studentliv till arbetsliv så bra som möjligt för framtidens arkitekter.

Tidigare erfarenhet av arbete inom Sveriges Arkitekter och/eller organisationer med anknytning till branschen

Flerårigt engagemang i Sveriges Arkitekter Studenterna på lokal och nationell nivå, bland annat som vice ordförande för Studenterna under 2019.