Liv Sonntag, landskapsarkitekt LAR/MSA

Yrke: Landskapsarkitekt Göteborg Stad, Park- och naturförvaltningen.
Utbildning: Landskaparkitektexamen SLU.
Personligt: Jag ser fram emot att senare i höst bygga ett litet men vansinnigt snyggt fårhus.

Liv Sonntag, landskapsarkitekt LAR/MSA. Landskapsarkitekt på Park- och naturförvaltningen, Göteborg Stad.
Liv Sonntag, landskapsarkitekt LAR/MSA. Landskapsarkitekt på Park- och naturförvaltningen, Göteborg Stad.

Jag har erfarenhet av att utveckla parker, natur och andra offentliga rum från arbete i Göteborg Stad och på en mindre ort som stadsträdgårdsmästare och chef under sex år i Varberg. Just nu arbetar jag framförallt med den nya översiktsplanen för Göteborg. Parallellt fördjupar jag mig i förutsättningar för lokal utveckling, platsbyggnad och arkitektur på landsbygden konkret genom utveckling av vår före detta industrifastighet i Uddebo och genom regionala samarbetsprojekt.

Vad du vill bidra med i styrelsearbetet?

Med fyra år bakom mig i styrelsen hoppas jag kunna bidra med kontinuitet och bakgrund i en tid där det kan vara extra värdefullt. Jag hoppas samtidigt kunna bidra med att lyfta blicken och frågan om förbundets roll för hur professionerna och branschen utvecklas för att möta framtidens utmaningar. Då tänker jag främst på den om klimatet men även betydelsen av en hållbar utveckling och en god gestaltad livsmiljö på landsbygder och i småorter.

Tidigare erfarenhet av arbete inom Sveriges Arkitekter och/eller organisationer med anknytning till branschen

  • Medlem i Akademin för landskapsarkitektur 2012.
  • Ordförande i Akademin för landskapsarkitektur 2013–2015.
  • Ledamot i Sveriges Arkitekters styrelse 2017–2020.