Anna Leonsson, arkitekt SAR/MSA

Yrke: Uppdragsansvarig arkitekt på Sweco Architects i Östersund.
Utbildning: Arkitektexamen vid Arkitektskolan i Lund, LTH samt konstvetenskap, Idé- och lärdomshistoria, skönlitteratur och existentiella frågor, miljöpsykologi och lite annat.
Personligt: Samlar kraft och energi när jag åker slalom i Jämtland och badar på Gotland med min älskade man och mina fyra barn.

Anna Leonsson, arkitekt SAR/MSA. Sweco Architects, Östersund, 2e vice ordförande.
Anna Leonsson, arkitekt SAR/MSA. Sweco Architects, Östersund, 2e vice ordförande.

Jag har arbetat som arkitekt i 23 år. Började sommarjobba på FFNS Arkitekter i Östersund några dagar efter min examen. Jag fick medverka i det parallella uppdraget att omvandla A4-regementet till Campus Östersund, som idag är en del av Mittuniversitetet. Vi fick fortsatt förtroende och jag fick tillsvidareanställning. På en mindre ort har man förmånen att arbeta med varierande arkitektuppdrag och rita bostäder, kontor, vård och skolor. Att vara del av Sweco innebär kollegor över hela landet och möjlighet att jobba i större sammanhang. Jag trivs att arbeta nära kunden med skisser som utvecklas till bygg- och inredningsprojektering i dialog. Målet är att rita vackra rum för var dag som berikar.

Vad du vill bidra med i styrelsearbetet?

Vill bidra med facklig erfarenhet och ett brett perspektiv; från den lokala klubben på det mindre kontoret i en småstad till fackligt arbete i ett större arkitektföretag på nationell- och koncernnivå i Europa. Har erfarenhet av tvärfackliga samarbeten. Tror att vi tillsammans är starkare än var för sig. Verkar för medlemsnytta speciellt under svåra tider och vill bidra till att Sveriges Arkitekter blir ett ledande fackförbund inom hållbarhet, jämlikhet och mångfald.

Tidigare erfarenhet av arbete inom Sveriges Arkitekter och/eller organisationer med anknytning till branschen

Jag har varit ledamot i Sveriges Arkitekters styrelse 2019–2020 och har varit del av Sveriges Arkitekters förhandlingsdelegation under samma period. Jag har mer än 20 års facklig erfarenhet från olika nivåer inom ett arkitektföretag. Jag är klubbordförande hos Sweco Architects i Östersund, sammankallande i både Sweco Architects bolagsfackliga råd och Sweco koncernfackliga råd, Sveriges Arkitekt-representant i förhandlingsdelegationen för koncern- och bolagsövergripande MBL. Sedan 2005 är jag personalrepresentant i koncernstyrelsen för Sweco AB.