Sara Persson, inredningsarkitekt MSA

Yrke: Handläggande inredningsarkitekt på Tengbom i Stockholm.
Utbildning: Konstfack – Inredningsarkitektur & Möbeldesign. Utbytestermin på Chelsea College of Arts London – Interior design.
Personligt: Nyfunnet intresse för renovering och byggnadsvård med två pågående projekt i pipen.

Sara Persson, inredningsarkitekt MSA. Tengbom, Stockholm.
Sara Persson, inredningsarkitekt MSA. Tengbom, Stockholm.

I projekten värdesätter jag ett prestigelöst arbetssätt där man jobbar tight tillsammans mellan olika kompetenser för att nå det bästa resultatet. Jag gjorde praktik i Danmark på ett mindre kontor, JAC studios, och arbetade där med utställningsgestaltning och butiksinredning. Sedan flera år tillbaka har jag jobbat på Tengbom främst med projekt inom hotell, restaurang samt kontor både i Sverige och internationellt. Jag arbetar gärna nära materialen, känslan och människan. Att zooma in i detaljer och ut till helheten genom hela processen.

Vad du vill bidra med i styrelsearbetet?

Under rådande förhållanden kommer styrelsearbetet ställas inför nya utmaningar. Medlemsnyttan måste sättas främst och arbetet reflektera fackets betydelse för medlemmarna. Jag hoppas kunna bidra med nytänkande inför det svåra, våga blicka framåt, vilket jag hoppas kunna ha som styrka som relativt ung i sammanhanget. Som tiderna är nu är den arkitektgeneration jag tillhör utsatt. Detta vill jag bejaka och värna om branschens behov. Nu känns det också viktigare än någonsin att bevaka inredningsarkitektens intresse, vidareutveckla vår roll samt öka förtroendet för förbundet. Detta gentemot värdet av alla olika kompetenser inom vår kår.

Tidigare erfarenhet av arbete inom Sveriges Arkitekter och/eller organisationer med anknytning till branschen

Styrelseledamot Sveriges arkitekter 2019–2020.