Hedersmedlem 2023 – Ingegerd Ågren

Sveriges Arkitekters styrelse har enligt stadgarna möjlighet att utse medlemmar till hedersmedlem. Ingegerd Ågren blev det i samband med Arkitekturgalan 2023.

Styrelsens motivering

“Ingegerd Ågren har krossat glastak i folkhemmet. Född för 100 år sedan gick hon oförskräckt in i det på 1950-talet så mansdominerade rummet stadsplanering. Var första kvinna att bli chef för generalplaneavdelningen på Göteborgs stadsbyggnadskontor. 1975, åter som första kvinna, utnämndes hon till länsarkitekt i Halland och senare i Göteborgs och Bohus län.

Från 1959 blev vår hedersmedlem ansvarig för en av Göteborgs första generalplaner. Det var en tid då staden växte och Ingegerd Ågren skrev fram expansionen under sin långa karriär som planeringsarkitekt och chef. Inte okritiskt utan i takt med samhällsutvecklingen. Till många göteborgares glädje såg hon på 1960-talet till att rekreationsområdet runt Delsjön fredades som naturreservat. I mitten av 1970-talet skrev hon en vass rapport om vikten av god service även i stadens ytterområden.

Ingegerd Ågren är en visionär inom stadsplaneringen. Hon greppade ett Göteborg som växte åt alla håll och strävade efter ett folkhem med rum för alla.”