Hedersmedlem 2024 – Margareta Källström

Sveriges Arkitekters styrelse har enligt stadgarna möjlighet att utse medlemmar till hedersmedlem. Margareta Källström blev det i samband med Arkitekturgalan 2024.

Styrelsens motivering

“Det våras för restaureringsarkitekten, nu när bevarande är lika med klimatsmart. Men vår hedersmedlem har aldrig brytt sig om årstidsväxlingar. I sina många uppdrag har Margareta Källström koncentrerat sig på ombyggnader och restaureringar.

Vid examen 1971 var miljonprogrammet nästan färdigbyggt och arkitektjobben få. Länsantikvariereformen hade dock införts och med den kom inventeringsuppdrag åt flera unga arkitekter. Sju av dem, inklusive vår hedersmedlem, grundade Arksam och inriktade sig på restaurering. Där och på AIX hade hon huvuddelen av sin karriär och var delägare. Ett betydelsefullt mellanspel i slutet av 1970-talet var på AOS arkitekter, med gamla riksdagshuset. Mycket av detaljarbetet är hennes verk.

Med sin djupa kunskap i arkitekturhistorien har Margareta Källström kunnat ta fram nya och överraskande lösningar, förankrade i platsen och dess historia. Ombyggnaden av Riksarkivet blev banbrytande, där hon i Ruskins anda inte målade bort charmen utan behöll skavankerna. Den stod klar 2011, samma år som hon utsågs till ledamot i Konstakademien. Andra exempel är förbindelsegången på Waldemarsudde, en masterplan för området runt Klaraterminalen och uppdraget att placera Musikhögskolan rätt i sitt komplicerade läge längs Valhallavägen.

Kanske är titeln restaureringsarkitekt alltför begränsande? Margareta Källström har snarare axlat den klassiska arkitektrollen där hon bemästrar hela bredden, från detalj till tomt. I gränslandet mellan gammalt och nytt.”