Hedersmedlem 2020 – Tage Hertzell

Sveriges Arkitekters styrelse har enligt stadgarna möjlighet att utse medlemmar till hedersmedlem. Tage Hertzell blev det i samband med Arkitekturgalan 2020.

Styrelsens motivering

“Tage Hertzells arkitektur låter betraktaren och användaren upptäcka nya saker. Ingenstans syns detta tydligare än i kvarteret Garnisonen, den svenska strukturalismens storverk som vecklar ut sig i rum bortom rum oändligt. Upprepningen, modulerna, befriar den inre arkitekturen.

Lekfullheten inskriven i ordning. Hertzells noggranna omsorg om arkitekturens möjligheter, såväl i de stora strukturerna som i materialens verkan hör till den svenska efterkrigsarkitekturens finaste arv.

I Hertzells arkitektur och verk syns också en upptäckarglädje inför arkitekturens material, väl synlig i boken Betongens yta, en äreräddning från 1985 av ett då missförstått material. I en tid som vår, som sätter hållbarheten högt, finns mycket att lära av Hertzells nitiska närvaro i varje del av det han ritade.”