Hedersmedlem 2024 – Per Kallstenius

Sveriges Arkitekters styrelse har enligt stadgarna möjlighet att utse medlemmar till hedersmedlem. Per Kallstenius blev det i samband med Arkitekturgalan 2024.

Styrelsens motivering:

Vår hedersmedlem var stadsarkitekt i Stockholm i två omgångar, 1985–1989 och 1993–2011, och personifierar i hög grad rollen. Kolleger använder ord som handlingskraftig, möjliggörare, pålitlig och djupt kunnig om Per Kallstenius. Historiskt förankrad, med blick för utveckling. Lägg till att han var drivande i att återinföra byggnadsordningen och introducerade gestaltningsprogram – med Södra Station som första större projekt – och vi ser en tjänsteman med stor påverkan över huvudstadens utveckling.

Många spår av Per Kallstenius gärning finns kvar i Stockholm, i alla skalor. Han inledde karriären 1966 med att rita miljonprogramshus i bland annat Akalla. Som vd för FFNS ritade han postmodernistiska Filmstaden Sergel. Det är byggnader som präglar huvudstaden sedan decennier. Ett samtida uppdrag är som konceptarkitekt för Stockholmshusen.

Tvärbanan och nya Årstabron är exempel på den stora skalans infrastrukturprojekt där han var barnmorska. En nättare skala har de offentliga rummets detaljer som vår hedersmedlem, tillsammans med arkitekterna Cecilia Björk och Laila Reppen, tog fram ett program för.
Den minsta skalan – som rymmer den största – är bokens. Per Kallstenius har författat flera. Gärna om och med kartor, som är ett av hans stora intressen. Allra helst kartor över den stad där vår hedersmedlem har varit den sjuttonde stadsarkitekten sedan Nicodemus Tessin d.ä. tillträdde ämbetet 1661.