Hedersmedlem 2021 – Jonas Bohlin

Sveriges Arkitekters styrelse har enligt stadgarna möjlighet att utse medlemmar till hedersmedlem. Jonas Bohlin blev det i samband med Arkitekturgalan 2021.

Styrelsens motivering

“Det började med en betongstol. Revolution i 100 exemplar, signerad Jonas Bohlin. Concrete var ett konstverk lika mycket som en stol, en skandal och en ögonöppnare för fler formgivare att rita möbler som gick bortom VDN-fakta och istället utforskade existensen.

Provokatören själv hamnade i krogsvängen och kom att rita några av landets mest egensinniga och hållbara restauranginredningar. Två av dem har fått Guldstolen: Luzette och Aira.

Som pedagog satte vår hedersmedlem avtryck på Beckmans och Konstfack, som ordförande i SIR och akademin för inredningsarkitektur värnade han professionen.

De senaste åren har han gått till storms mot en ohållbar bransch – som måste börja köpa mer svenska och klimatsmarta möbler – och håller brandtal för inredningsarkitektkårens fortlevnad. Cirkeln är sluten, revolutionen fortsätter.”