Hedersmedlem 2023 – Christer Larsson

Sveriges Arkitekters styrelse har enligt stadgarna möjlighet att utse medlemmar till hedersmedlem. Christer Larsson blev det i samband med Arkitekturgalan 2023.

Styrelsens motivering:

Vår hedersmedlem är en sorts planerande arkitekters Herkules. Likt denna mytologiska hjälte har han gjort storverk – inom staden, arkitekturpolitiken och akademin – som ger kolleger runt om i Planerarsverige råg i ryggen.
Att det blev offentlig förvaltning var dock inte givet. Efter examen i Lund gjorde Christer Larsson karriär på en rad arkitektkontor, bland annat som vd för Contekton i Göteborg. Men efter att 1998 ha rekryterats till Malmö stad utgjorde han där en motor i transformationen från industri- till kunskapsstad, som stadsbyggnadsdirektör 2005–2019. Tänk Västra hamnen, tänk Citybanan – två väldiga stadsutvecklingsprojekt som definierar Malmö av i dag.

När regeringen skulle förnya den nationella arkitekturpolitiken var det dags för ännu ett storverk; Christer Larsson utnämndes till utredare för Gestaltad livsmiljö, vars arkitekturpolitiska mål antogs av riksdagen 2018. Han är adjungerad professor i arkitektur på sin gamla skola LTH, och ordförande för Formas nationella forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande. Vår hedersmedlems storverk gagnar alla arkitekters förutsättningar att verka.