Sveriges Arkitekters styrelse 2021–2022

Sveriges Arkitekters stämma har valt en ny förbundsstyrelse för de kommande två åren. Den består av 11 ledamöter från alla arkitektprofessioner och från olika delar av landet.

Styrelsen 2021–2022:

 • Emina Kovacic, arkitekt SAR/MSA. Stadsarkitekt, Karlshamn, ordförande, nyval.
 • Fredrik Drotte, arkitekt MSA. Stadsutvecklingsansvarig ÅWL Arkitekter, Stockholm, 1e vice ordförande, omval.
 • Anna Leonsson, arkitekt SAR/MSA. Sweco Architects, Östersund, 2e vice ordförande, omval.
 • Björn Ekelund, arkitekt SAR/MSA. Warm in the Winter/LTU, Stockholm, omval.
 • Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA. Tankesmedjan Movium/SLU, Malmö, omval.
 • Jesús Azpeitia Seron, arkitekt SAR/MSA. Tengbom/KTH, Stockholm, omval.
 • Liv Sonntag, landskapsarkitekt LAR/MSA. Landskapsarkitekt på Park- och naturförvaltningen, Göteborg Stad, omval.
 • Sara Persson, inredningsarkitekt MSA. Tengbom, Stockholm, omva).
 • Bengt Andrén, landskapsarkitekt LAR/MSA, egen verksamhet, Andrén Stadsbyggnad AB, nyval.
 • Per Bornstein, arkitekt SAR/MSA, driver arkitektkontoret Bornstein Lyckefors i Göteborg, nyval.
 • Pontus Wirf, student LTH, nyval.