Facklig grundkurs – privat sektor

Kursen är en introduktionskurs för dig som är förtroendevald på ett privat företag som har kollektivavtal och är ny i ditt uppdrag eller vill lära dig grunderna.

Under kursens gång kommer vi att gå igenom grunderna för det fackliga uppdraget. Kursen riktar sig alltså särskilt mot dig som är ny i ditt fackliga uppdrag eller dig som varit fackligt aktiv ett tag men nu vill få en genomgång av grunderna.

Vi kommer bland annat att gå igenom:

  • Parterna på den svenska arbetsmarknaden
  • Förutsättningarna för det fackliga arbetet
  • Förhandling enligt medbestämmandelagen
  • Villkoren i arkitektavtalet

Vi kommer i denna kurs inte att gå igenom den årliga lönerevisionen. Det kommer att hållas en separat kurs med fokus på lönerevisionen.

Kursen är kostnadsfri och du som fackligt förtroendevald har rätt att gå kursen på betald arbetstid. Kursen sker digitalt och möteslänk kommer att skickas ut senast dagen innan kurstillfället.

Kursledare

Kursansvarig är förbundsjurist Ulrika Paulsson.

Ulrika Paulsson. Foto: Sören Andersson

Välkommen!

Relaterade kurser

Visa alla kurser
En introduktion till projektering
Just nu – 20 % rabatt

En introduktion till projektering

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i projektering för dig som vill bli trygg i byggprocessens skeden från tidig skiss fram till genomförande.

Datum::Digital – gå när du vill!
PBL för privatpraktiserande arkitekter
Webbutbildning

PBL för privatpraktiserande arkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig i första hand till dig som är privatpraktiserande arkitekt. Den kan också vara till nytta för dig som jobbar som teknisk konsult eller i byggbranschen och vill lära dig mer om PBL och byggreglerna.

Datum::Digital – gå när du vill
PBL för landskapsarkitekter
Webbutbildning

PBL för landskapsarkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar som landskapsarkitekt, eller till exempel som landskapsingenjör, och som kommer i kontakt med plan- och bygglagstiftningen vid utformning av utemiljöer, gator, parker och landskap.

Datum::Digital – gå när du vill