Planpriset - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Foto: Stockholms stad stadsbyggnadskontor

Planpriset instiftades 1992 av dåvarande SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter. Det går till en kommun  för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga. Priset består av ett diplom signerat av ordförande för Sveriges Arkitekters Akademi för Fysisk Planering samt juryns ordförande.Juryn utses av Sveriges Arkitekters Akademi för Fysisk Planering.