Planpriset - Sveriges Arkitekter

Foto: Stockholms stad stadsbyggnadskontor

Planpriset instiftades 1992 av dåvarande SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter. Det går till en kommun  för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga. Priset består av ett diplom signerat av ordförande för Sveriges Arkitekters Akademi för Fysisk Planering samt juryns ordförande. Juryn utses av Sveriges Arkitekters Akademi för Fysisk Planering.

Jurymedlemmar 2019 är:

Carl Arnö, landskapsarkitekt LAR/MSA
Ewa Wåhlin, arkitekt SAR/MSA
Claus Pedersen, planeringsarkitekt FPR/MSA
Enar Norvik, arkitekt SAR/MSA
Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA
Sekreterare: Eva MinouraTidigare Planpristagare


Vinnare Planpriset 2017

Södra Skanstull Juryns motivering: Den omsorg om människorna på platsen som ligger till grund för planprogrammet för Södra Skanstull ger det en stark lokal förankring. Det blir trovärdigt att dess…

Planpriset 2014

Planpriset 2014. Invigning Örtagårdstorget. Dans. Malmökommissionen Planpriset 2014

Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö tilldelades Planpriset 2014.