Nominerad Planpriset 2022

Parkstråk i Borås kan vinna planpris

Staden vid parken i Borås är en av fyra nominerade till Planpriset 2022.

Juryns motivering

Med ett fem kilometer långt parkstråk läggs grunden för Borås fortsatta utbyggnad. Viskans park kopplar samman isolerade bostads- och naturområden och gör dem lättare att nå för fotgängare och cyklister.

Parken hålls ihop av ett subtilt tema med anknytning till det textila arvet, samtidigt som de enskilda platserna utformas efter sina förutsättningar och boråsarnas behov. Ny bebyggelse kan successivt adderas längs parken för att bidra till tryggare och mer befolkade stadsrum. Det är en framsynt planering som förädlar till synes obetydliga platser och kopplar ihop dem till en linjär park som förenar hela Borås.

I den föredömliga dialogen har stadens arkitekter varit ledande, från att kommunicera övergripande hållbarhetsidéer till att visualisera konkreta förslag för parken med enkla och illustrativa handskisser. Den inkluderande processen gör planeringen fattbar och angelägen för alla boråsare, vilket borgar för att parken blir verklighet.

Programmet visar att en park vara startskottet för att skapa en mer sammanhållen, jämlik och klimatanpassad stad. Viskans park är ett framstående exempel på idéburen stadsutveckling.

Fler nominerade till Planpriset

Visa alla vinnare och nominerade
Parkstråk i Borås vinner planpris
Vinnare 2022
Planpriset

Parkstråk i Borås vinner planpris

Borås stad
Staden vid parken i Borås vinner Sveriges Arkitekters Planpris för 2022.
Stadsutvecklingsplan i Nyköping kan vinna pris
Planpriset

Stadsutvecklingsplan i Nyköping kan vinna pris

Samhällsbyggnad, Nyköpings kommun.
Stadsutvecklingsplan Brandkärr i Nyköpings kommun är en av fyra nominerade till Planpriset 2022.
Plan för lekmiljö nominerat till pris
Planpriset

Plan för lekmiljö nominerat till pris

Parkenheten på Örebro kommun
Lek på riktigt i Örebro är en av fyra nominerade till Planpriset 2022.
Omvandling av sjukhusområde nominerat till pris
Planpriset

Omvandling av sjukhusområde nominerat till pris

White arkitekter AB/Tyréns AB
Helhetsplan utemiljö – Malmö sjukhusområde är en av fyra nominerade till Planpriset 2022.