Nominerad Planpriset 2022

Omvandling av sjukhusområde nominerat till pris

Helhetsplan utemiljö – Malmö sjukhusområde är en av fyra nominerade till Planpriset 2022.

Juryns motivering

Genom att väva ihop Malmö sjukhus med resten av staden blir det en självklar del av invånarnas vardag, med parker, konst och restauranger tillgängliga för alla. Omvandlingen av sjukhuset visar hur slutna vårdmiljöer kan öppnas, med positiva effekter på stadsliv, hälsa och förebyggande vård.  Från helhet till detalj ger planen för sjukhusområde förutsättningar att skapa vackrare livsmiljöer, lätta att nå för malmöbor, vårdpatienter och anställda.

De gedigna och genomarbetade dokumenten ger vägledning över lång tid, för stadens form, platsspecifika detaljer och konstnärlig gestaltning. Det tvärvetenskapliga arbetet och beställarens långsiktiga upphandling av arkitekter ger förutsättningar för ett gott genomförande.

Planerna för sjukhusområdet är ett inspirerande exempel på hur stora vårdinstitutioner får möjlighet att expandera i ett centralt läge i staden. Det ger stora fördelar ifråga om tillgänglighet och jämlik vård. Genom att stanna kvar mitt i Malmö, utveckla befintliga sjukhusbyggnader och lyfta det offentliga rummet illustrerar omvandlingen av Malmö sjukhus hållbart stadsbyggande i praktiken.

Fler nominerade till Planpriset

Visa alla vinnare och nominerade
Parkstråk i Borås vinner planpris
Vinnare 2022
Planpriset

Parkstråk i Borås vinner planpris

Borås stad
Staden vid parken i Borås vinner Sveriges Arkitekters Planpris för 2022.
Stadsutvecklingsplan i Nyköping kan vinna pris
Planpriset

Stadsutvecklingsplan i Nyköping kan vinna pris

Samhällsbyggnad, Nyköpings kommun.
Stadsutvecklingsplan Brandkärr i Nyköpings kommun är en av fyra nominerade till Planpriset 2022.
Plan för lekmiljö nominerat till pris
Planpriset

Plan för lekmiljö nominerat till pris

Parkenheten på Örebro kommun
Lek på riktigt i Örebro är en av fyra nominerade till Planpriset 2022.
Parkstråk i Borås kan vinna planpris
Planpriset

Parkstråk i Borås kan vinna planpris

Borås stad
Staden vid parken i Borås är en av fyra nominerade till Planpriset 2022.