Nominerad Planpriset 2022

Plan för lekmiljö nominerat till pris

Lek på riktigt i Örebro är en av fyra nominerade till Planpriset 2022.

Juryns motivering

Genom ett forskningsbaserat och målmedvetet arbete har Örebro kommun tagit sig an utmaningen att barns utemiljöer krymper och blir allt torftigare. I Lek på riktigt argumenteras övertygande för att lek är livsviktig för barns hälsa och utveckling.

Med leken i fokus planerar staden för spännande och stimulerande miljöer, för alla åldrar. Genom att utgå från platsen – och ge möjlighet för barnen att påverka innehållet – blir lekmiljöerna unika, utmanande och föränderliga över tid.

Örebro kommun visar vikten av att arbeta från helhet till detalj för att skapa verklig förändring, från kunskapsuppbyggnad och gestaltning till genomförande. Resultatet är en flexibel byggprocess som utgår från platsens förutsättningar, där den detaljerade utformningen till stor del löses på plats. Med hjälp av vegetation och naturmaterial skapas äventyrliga lekmiljöer som bjuder in barnen att uppleva omgivningen med alla sinnen. De nytänkande lösningarna ger ett rikare, grönare offentligt rum som bidrar med värdefulla ekosystemtjänster, utan att det kostar mer än traditionella lekplatser.

Lek på riktigt är ett inspirerande exempel på hur barnkonventionen kan förverkligas i praktiken genom att ge barnen plats i den täta staden.

Fler nominerade till Planpriset

Visa alla vinnare och nominerade
Parkstråk i Borås vinner planpris
Vinnare 2022
Planpriset

Parkstråk i Borås vinner planpris

Borås stad
Staden vid parken i Borås vinner Sveriges Arkitekters Planpris för 2022.
Stadsutvecklingsplan i Nyköping kan vinna pris
Planpriset

Stadsutvecklingsplan i Nyköping kan vinna pris

Samhällsbyggnad, Nyköpings kommun.
Stadsutvecklingsplan Brandkärr i Nyköpings kommun är en av fyra nominerade till Planpriset 2022.
Parkstråk i Borås kan vinna planpris
Planpriset

Parkstråk i Borås kan vinna planpris

Borås stad
Staden vid parken i Borås är en av fyra nominerade till Planpriset 2022.
Omvandling av sjukhusområde nominerat till pris
Planpriset

Omvandling av sjukhusområde nominerat till pris

White arkitekter AB/Tyréns AB
Helhetsplan utemiljö – Malmö sjukhusområde är en av fyra nominerade till Planpriset 2022.