Framtidsbilder för Ukraina

Projektet Framtidsbilder belyser ukrainsk arkitektur och dess framtid. Här kan du ta del av projektet i en webbutställning eller i en rapport.

Efter att Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes i februari 2022 etablerade Sverige Arkitekter ett partnerskap med det ukrainska arkitektförbundet för att ge röst åt våra kolleger i diskussionen för återuppbyggnaden av ett hållbart och demokratiskt Ukraina. 

Projektet Framtidsbilder för Ukraina lanserades: under fyra hybridseminarier som hölls i Sverige 2022–2023 erbjöds arkitekter och planerare från båda länder en plattform för kollegialt utbyte och reflektion kring initiativ för stadsplanering, arkitektoniska visioner och strategiska insikter – ett urval presenteras nu i en webbutställning.

Bakgrund till projektet

Projektet initierades av Sveriges Arkitekter med stöd av Svenska Institutet för att erbjuda seminarier och workshops kostnadsfritt för ukrainska arkitekter och direktförmedla läget i Ukraina ur arkitektperspektiv till förbundets medlemmar och allmänheten i Sverige.

Projektet genomfördes i dialog med Riksarkitekten, Boverket, Arkdes, RAÄ och Göteborgs stad:

  • 28 september 2022 med Arkdes i Stockholm om Boende för 5 miljoner internflyktingar.
  • 10 november 2022 med RAÄ och Europa Nostra Sverige i Stockholm om kulturarvet som minne och resurs.
  • 21 mars 2023 om den transformation av arkitektyrket som krigets trauma kan leda till.
  • 1 juni 2023 om planering för hållbar återuppbyggnad med Göteborgs stad i Göteborg.
  • 29 november 2023 om slutsatserna för projektet och nästa steg i Stockholm.

Ukraine Work Space

Till varje seminarium ordnades även en workshop där deltagande arkitekter med olika medel illustrerade de strategiska frågorna och tänkbara lösningarna. Insikterna delades med allmänheten i ett särskilt utställningsutrymme vid namn Ukraine Work Space på Färgfabriken i Stockholm och digitalt via förbundets webbplats.

Workshop i september 2022.

Slutrapport med strategiska insikter

Resultatet av projektet har sammanställts i en rapport av insikter från projektet som finns att ladda ner här.

Förväntan är att projektet ger bättre kunskap om Ukrainas behov och vad Sverige bäst kan bidra med i återuppbyggnaden. Redan nu har det blivit en plattform för det Ukrainska arkitektförbundet som används för att lyfta ett långsiktigt helhetsperspektiv på social och ekologisk hållbarhet gentemot allmänheten, byggaktörer och politiker på både nationell, regional och lokal nivå.

Fortsätt stötta Ukraina i att planera sin framtid
Så tycker vi

Fortsätt stötta Ukraina i att planera sin framtid

Det bästa sättet för svenska myndigheter att stötta Ukrainas återuppbyggnad är att satsa på kommunal planering och lokala pilotprojekt. Det skriver Sveriges Arkitekters ordförande Emina Kovacic och Ukrainas arkitektförbund NUAU:s ordförande Oleksandr Chyzhevskyi i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Publicerad:
Sveriges Arkitekter kräver akut skydd för Ukrainas kulturarv
Så tycker vi

Sveriges Arkitekter kräver akut skydd för Ukrainas kulturarv

Sveriges Arkitekter, tillsammans med Ukrainas arkitektförbund och Europa Nostra, uppmanar regeringen att omedelbart erbjuda hjälp för att skydda det ukrainska kulturarvet.
Publicerad:
Stötta Ukraina och demokratin
Ukraina

Stötta Ukraina och demokratin

Sveriges Arkitekters förbundsordförande Emina Kovacic uppmanar alla att göra vad vi kan för att stötta Ukrainas befolkning och bidra till att öka demokratin runt om i världen.
Publicerad: