Framtidsbilder för Ukraina

Projektet Framtidsbilder belyser ukrainsk arkitektur och dess framtid. Här kan du ta del av projektet i en webbutställning eller i en rapport.

Efter att Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes i februari 2022 etablerade Sverige Arkitekter ett partnerskap med det ukrainska arkitektförbundet för att ge röst åt våra kolleger i diskussionen för återuppbyggnaden av ett hållbart och demokratiskt Ukraina. 

Projektet Framtidsbilder för Ukraina lanserades: under fyra hybridseminarier som hölls i Sverige 2022–2023 erbjöds arkitekter och planerare från båda länder en plattform för kollegialt utbyte och reflektion kring initiativ för stadsplanering, arkitektoniska visioner och strategiska insikter – ett urval presenteras nu i en webbutställning.

Bakgrund till projektet

Projektet initierades av Sveriges Arkitekter med stöd av Svenska Institutet för att erbjuda seminarier och workshops kostnadsfritt för ukrainska arkitekter och direktförmedla läget i Ukraina ur arkitektperspektiv till förbundets medlemmar och allmänheten i Sverige.

Projektet genomfördes i dialog med Riksarkitekten, Boverket, Arkdes, RAÄ och Göteborgs stad:

  • 28 september 2022 med Arkdes i Stockholm om Boende för 5 miljoner internflyktingar.
  • 10 november 2022 med RAÄ och Europa Nostra Sverige i Stockholm om kulturarvet som minne och resurs.
  • 21 mars 2023 om den transformation av arkitektyrket som krigets trauma kan leda till.
  • 1 juni 2023 om planering för hållbar återuppbyggnad med Göteborgs stad i Göteborg.
  • 29 november 2023 om slutsatserna för projektet och nästa steg i Stockholm.

Ukraine Work Space

Till varje seminarium ordnades även en workshop där deltagande arkitekter med olika medel illustrerade de strategiska frågorna och tänkbara lösningarna. Insikterna delades med allmänheten i ett särskilt utställningsutrymme vid namn Ukraine Work Space på Färgfabriken i Stockholm och digitalt via förbundets webbplats.

Workshop i september 2022.

Slutrapport med strategiska insikter

De över 40 bidragen till projektet från ukrainska och svenska arkitekter har sammanställts i en bok med referat av alla presentationer och diskussioner under de fyra seminarierna. De strategiska insikterna har sammanfattats i ett kortare utdrag från boken. Ladda ner sammanfattningen.

Projektet har lett till bättre kunskap om Ukrainas behov och vad Sverige bäst kan bidra med i återuppbyggnaden. Projektet har byggt en plattform för det fortsatta och fördjupade samarbetet mellan Sveriges Arkitekter och det Ukrainska arkitektförbundet inom ramen för ett bredare samarbete mellan Europeiska arkitektorganisationer inom Architects Council of Europe, Ureherit. Sveriges Arkitekter fokuserar inom projektet på att organisera ett kompetensutvecklingsprogram för ukrainska arkitekter. Det ska samtidigt fungera som en plattform för att utveckla pilotprojekt tillsammans med arkitekter från andra EU-länder som Sverige.

Den gemensamma utgångspunkten är att återuppbyggnaden ska grundas i ett långsiktigt helhetsperspektiv på social och ekologisk hållbarhet med kulturarvet som resurs och tas fram i en demokratisk beslutsprocess som inkluderar lokalbefolkningen och alla delar av det ukrainska samhället: allmänheten, byggaktörer, experter och politiker på både nationell, regional och lokal nivå.

Conference on the Restoration of Ukraine’s Architectural Culture
Ukraina

Conference on the Restoration of Ukraine’s Architectural Culture

In mid-May, the second European conference on the restoration of Ukraine's architectural culture was held. Participants from Ukraine, the EU, and Sweden attended. Sweden's Architects' Coordinator for Ukraine summarizes the day.
Publicerad:
Konferens om återskapande av Ukrainas arkitekturkultur
Ukraina

Konferens om återskapande av Ukrainas arkitekturkultur

I mitten av maj genomfördes den andra europeiska konferensen om återskapande av Ukrainas arkitekturkultur. Drygt 80 arkitekter från Ukraina, EU och Sverige deltog. Sveriges Arkitekters Ukrainasamordnare sammanfattar dagen.
Publicerad:
Fortsätt stötta Ukraina i att planera sin framtid
Så tycker vi

Fortsätt stötta Ukraina i att planera sin framtid

Det bästa sättet för svenska myndigheter att stötta Ukrainas återuppbyggnad är att satsa på kommunal planering och lokala pilotprojekt. Det skriver Sveriges Arkitekters ordförande Emina Kovacic och Ukrainas arkitektförbund NUAU:s ordförande Oleksandr Chyzhevskyi i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Publicerad:
Sveriges Arkitekter kräver akut skydd för Ukrainas kulturarv
Så tycker vi

Sveriges Arkitekter kräver akut skydd för Ukrainas kulturarv

Sveriges Arkitekter, tillsammans med Ukrainas arkitektförbund och Europa Nostra, uppmanar regeringen att omedelbart erbjuda hjälp för att skydda det ukrainska kulturarvet.
Publicerad:
Stötta Ukraina och demokratin
Ukraina

Stötta Ukraina och demokratin

Sveriges Arkitekters förbundsordförande Emina Kovacic uppmanar alla att göra vad vi kan för att stötta Ukrainas befolkning och bidra till att öka demokratin runt om i världen.
Publicerad: