Stötta Ukraina och demokratin

Publicerad: 2022-03-10

Sveriges Arkitekters förbundsordförande Emina Kovacic uppmanar alla att göra vad vi kan för att stötta Ukrainas befolkning och bidra till att öka demokratin runt om i världen.

– Det bästa som kan hända envåldshärskare som Putin är en kompakt tystnad. Vi som kan måste bryta denna tystnad och ge en sanningsenlig berättelse vad som händer i världen, säger Emina Kovacic.

Uttrycket ”krigets första offer är sanningen” är flitigt använt och passar otäckt bra i dag, när kriget i Ukraina även är ett informationskrig.

Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamn och ordförande i Sveriges Arkitekter. Foto: Jonas Malmström.

Jag flydde från Sarajevo under Balkankriget på 1990-talet och när jag kom hit trodde jag att det var på ett par månader. Jag ser att de som kommer nu tror det med, men det blir alldeles säkert längre än så.

Sveriges Arkitekters förbundsordförande Emina Kovacic.

Emina Kovacic understryker att vi som kan måste föra samtal om vad som är sant och falskt i alla filmer, bilder och texter som sköljer över oss. Det är också nödvändigt för att skaffa oss beredskap om vår egen demokrati hotar att bli bortträngd.

Engagera dig

Att sträva efter att nå den ryska befolkningen, som är utsatt för massiv propaganda, måste också prioriteras under kriget.

– Dagens Nyheter publicerade en appell från ryska företrädare för kultur och vetenskap, som uppmanar alla som har ryska kontakter att kontakta dem och berätta sanningen om kriget. Det är en konkret aktion som Sveriges Arkitekter ställer sig bakom. Jag ber er medlemmar som har affärs- eller personliga kontakter i Ryssland att höra av sig till dem.

Vill du göra mer tipsar Emina Kovacic om att skänka ett bidrag till arkitekt- och designorganisationernas insamling till UNHCR:s arbete i Ukraina. Du kan engagera dig som volontär och bland annat hjälpa till att skapa en dräglig vardag för de ukrainare som kommer hit.

– Jag flydde från Sarajevo under Balkankriget på 1990-talet och när jag kom hit trodde jag att det var på ett par månader. Jag ser att de som kommer nu tror det med, men det blir alldeles säkert längre än så.

När Emina Kovacic ser framåt, mot den återuppbyggnad av Ukraina som måste komma någon gång, drar hon paralleller med Bosnien: Sarajevos nationalbibliotek förstördes av bombanfall. Det kunde byggas upp igen, men alla dokument brann upp och är borta för alltid.

– Dokument av alla olika typer är nödvändiga för att bygga upp ett land igen. Jag vet inte hur digitaliserat Ukraina är, hur mycket av exempelvis byggnadsritningar som finns digitalt. Att ha kvar dessa är en stor hjälp till återuppbyggnad.

Vi kan göra skillnad

På hemmaplan ser Emina Kovacic att vi inte kan ta demokratin för given utan att vi måste komma ihåg att vara demokratiska i vardagslivet.

– Vi kan göra skillnad i processer som medborgardialog, som ytterst handlar om rätten att som invånare ha sin egen åsikt. Om var och en bejakar det i det lilla bidrar man mycket i det stora perspektivet!

Hon betonar vikten av att kommuner väljer att satsa på kultur, bildning och utbildning och säger att de som investerar i skolorna investerar i demokratins fortlevnad. Där ingår även biblioteken, med sin folkbildningsfunktion som sträcker sig över gränser.

Flera arkitektorganisationer och fackförbund engagerar sig på olika sätt för Ukrainas befolkning, vilket Sveriges Arkitekters ordförande är tacksam för.

– Det är bra att arkitektorganisationer står upp mot kriget. Arkitektens DNA handlar om att bygga upp städer, parker och hus, inte att förstöra dem – det går emot allt i vårt väsen, säger Emina Kovacic.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Fortsätt stötta Ukraina i att planera sin framtid
Så tycker vi

Fortsätt stötta Ukraina i att planera sin framtid

Det bästa sättet för svenska myndigheter att stötta Ukrainas återuppbyggnad är att satsa på kommunal planering och lokala pilotprojekt. Det skriver Sveriges Arkitekters ordförande Emina Kovacic och Ukrainas arkitektförbund NUAU:s ordförande Oleksandr Chyzhevskyi i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Publicerad:
Sveriges Arkitekter kräver akut skydd för Ukrainas kulturarv
Så tycker vi

Sveriges Arkitekter kräver akut skydd för Ukrainas kulturarv

Sveriges Arkitekter, tillsammans med Ukrainas arkitektförbund och Europa Nostra, uppmanar regeringen att omedelbart erbjuda hjälp för att skydda det ukrainska kulturarvet.
Publicerad: