Konferens om återskapande av Ukrainas arkitekturkultur

Publicerad: 2024-05-31

I mitten av maj genomfördes den andra europeiska konferensen om återskapande av Ukrainas arkitekturkultur. Deltagare från Ukraina, EU och Sverige deltog. Sveriges Arkitekters Ukrainasamordnare sammanfattar dagen.

Den andra europeiska konferensen om återskapande av Ukrainas arkitekturkultur inleddes av Ukrainas kulturminister Rostyslav Karandieiev. Han förmedlade ett tydligt budskap till de drygt 80 arkitekter från Ukraina, EU och Sverige som deltog: ”Förutseende och planering av arbeten efter kriget är inte mindre viktiga, och kanske till och med ännu viktigare, än att fokusera på dagens behov”.

Kulturministern välkomnade de 12 kommunala initiativ som valts ut och lovade dem sitt stöd genom reform av lagstiftningen och metodiken för ett bevarande med nya funktioner. Han bjöd in europeiska experter och partner att engagera sig för att utveckla en konkret handlingsplan. Läs referat av hela talet (PDF).

Från svensk sida hälsade kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell välkommen. Han betonade att programmet ger hopp genom att möjliggöra att tänka bortom det pågående kriget och dra nytta av arkitekters förmåga att föreställa sig nya möjligheter.

Dagen efter tog han emot i Stockholms stadshus och stadsarkitekt Torleif Falk presenterade stadens arbetssätt.

På besök i Stadshuset i Stockholm. Foto: Stockholms stad

Nu inleder vi arbetet med att matcha de 12 pilotprojekten med svenska och europeiska partner.

– Vi ser att pilotprojekten kommer att fungera som plattformar för samarbete kring riktade insatser inom vattenrening, utbildning, sjukvård, kulturarv, energi med mera. Det ger oss möjlighet att visa hur ett svenskt arbetssätt möjliggör konstruktiva dialoger mellan olika intressen av bevarande och utveckling, säger Sveriges Arkitekters samordnare Pehr Mikael Sällström.

Hittills har fem arkitektföretag, fyra experter och tre kommuner visat intresse att medverka. Under fyra möten i Ukraina och Europa kommer de utarbeta projektplaner och söka finansiering för genomförande.

– Vi välkomnar fler partner till projekten.

Om ni är intresserade kan ni höra av er till Eugenia Bevz på mejl eugenia.bevz@arkitekt.se.

Resultatet presenteras i Malmö om ett år.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Conference on the Restoration of Ukraine’s Architectural Culture
Ukraina

Conference on the Restoration of Ukraine’s Architectural Culture

In mid-May, the second European conference on the restoration of Ukraine's architectural culture was held. Participants from Ukraine, the EU, and Sweden attended. Sweden's Architects' Coordinator for Ukraine summarizes the day.
Publicerad:
Fortsätt stötta Ukraina i att planera sin framtid
Så tycker vi

Fortsätt stötta Ukraina i att planera sin framtid

Det bästa sättet för svenska myndigheter att stötta Ukrainas återuppbyggnad är att satsa på kommunal planering och lokala pilotprojekt. Det skriver Sveriges Arkitekters ordförande Emina Kovacic och Ukrainas arkitektförbund NUAU:s ordförande Oleksandr Chyzhevskyi i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Publicerad:
Sveriges Arkitekter kräver akut skydd för Ukrainas kulturarv
Så tycker vi

Sveriges Arkitekter kräver akut skydd för Ukrainas kulturarv

Sveriges Arkitekter, tillsammans med Ukrainas arkitektförbund och Europa Nostra, uppmanar regeringen att omedelbart erbjuda hjälp för att skydda det ukrainska kulturarvet.
Publicerad: