Avtal för privat sektor

Inom privat sektor är skyddet av dig och din anställning utöver det lagen säger samlat i ett kollektivavtal tecknat mellan Sveriges Arkitekter och Almega Innovationsföretagen.

Parterna har tecknat ett nytt avtal som gäller från och med den 1 november 2020 till den 31 mars 2023. Avtalet hittar du i länklistan intill. Där hittar du också förhandlingsprotokollet och ett tilläggsavtal angående flexpension.

Här är de viktigaste förändringarna i korthet:

Lönerevisioner

Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022 om inte parterna kommer överens om annat.

Avsättning till flexpension

0,3 procent den 1 november 2020 och 0,4 procent den 1 april 2022. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,1 procent av lönen.

Föräldralediga

I löneavtalet tillförs en skrivning som tydliggör arbetsgivarens ansvar för föräldralediga som återgår i tjänst.

Arbetstid

Tydliggörande att bortavtalad övertidsersättning inte innebär ett utökat ordinarie arbetstidsmått.

Åldersbestämmelser – uppsägning

Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, och till 69 år från 2023.

Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön

Möjligheten att vid anställningens ingående kunna avtala bort rätten till sjuklön efter dag 14 ändras från 60 till 68 år (69 år från 2023).

Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö
Kollektivavtal

Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

AkademikerAlliansen, där Sveriges Arkitekter ingår, har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparterna kommit överens om ett nytt omställningsavtal.
Publicerad:
Kollektivavtal gör skillnad
Kollektivavtal

Kollektivavtal gör skillnad

Det kan vara stor skillnad i reda pengar att vara anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal jämfört med en utan avtal. Här kan du se två exempel.
Publicerad:
Falsk marknadsföring av kollektivavtal
Kollektivavtal

Falsk marknadsföring av kollektivavtal

Det förekommer att privata arkitektkontor uppger att de följer Sveriges Arkitekters kollektivavtal utan att faktiskt göra det. Förbundsjurist Jens Andersson uppmanar dig som medlem att vara uppmärksam på vilka villkor som faktiskt gäller på din arbetsplats.
Publicerad:
Utvecklat huvudavtal – HöK T
Kollektivavtal

Utvecklat huvudavtal – HöK T

Nu blir det möjligt att löneväxla till pension. Det är en av nyheterna i det uppdaterade huvudavtalet mellan AkademikerAlliansen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona.
Publicerad:
Fira kollektivavtalets dag
Kollektivavtal

Fira kollektivavtalets dag

Det är kanske lätt att kollektivavtal för givet. Men utan dem skulle vi säkert ha längre arbetsdagar, färre semesterdagar, lägre lön och sämre arbetsvillkor. Den 17 mars firar vi därför Kollektivavtalets dag.
Publicerad:
Tjänstepension och försäkring ska bli enklare att förstå
Kollektivavtal

Tjänstepension och försäkring ska bli enklare att förstå

LO, PTK och Svenskt Näringsliv har gemensamt bildat ett nytt bolag – Avtalat. Bolagets uppgift är att privata företag med kollektivavtal och deras anställda ska veta och förstå hur pension och försäkring via jobbet fungerar.
Publicerad: