Avtal för privat sektor

Inom privat sektor är skyddet av dig och din anställning utöver det lagen säger samlat i ett kollektivavtal tecknat mellan Sveriges Arkitekter och Almega Innovationsföretagen.

Parterna har tecknat ett avtal som gäller från och med den 1 november 2020 till den 31 mars 2023. Avtalet hittar du i länklistan intill. Där hittar du också förhandlingsprotokollet och ett tilläggsavtal angående flexpension.

Läs mer om kollektivavtal i tidningen Arkitekten:
Chefsjuristen: ”Mycket missförstånd om kollektivavtal”

Här är de viktigaste förändringarna i korthet:

Lönerevisioner

Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022 om inte parterna kommer överens om annat.

Avsättning till flexpension

0,3 procent den 1 november 2020 och 0,4 procent den 1 april 2022. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,1 procent av lönen.

Föräldralediga

I löneavtalet tillförs en skrivning som tydliggör arbetsgivarens ansvar för föräldralediga som återgår i tjänst.

Arbetstid

Tydliggörande att bortavtalad övertidsersättning inte innebär ett utökat ordinarie arbetstidsmått.

Åldersbestämmelser – uppsägning

Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, och till 69 år från 2023.

Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön

Möjligheten att vid anställningens ingående kunna avtala bort rätten till sjuklön efter dag 14 ändras från 60 till 68 år (69 år från 2023).

Sveriges Arkitekters krav i avtalsrörelsen
Kollektivavtal

Sveriges Arkitekters krav i avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen har startat för Sveriges Arkitekter. Likabehandling, stupstock och riktlinjer för distansarbete är viktiga krav som förbundet har lämnat till arbetsgivarparten.
Publicerad:
Nya möjligheter för anställda att studera
Kollektivavtal

Nya möjligheter för anställda att studera

Från 1 januari 2023 finns nya möjligheter för dig som är anställd att kompetensutvecklas genom studier, för att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Du kan ansöka redan nu.
Publicerad:
Nya regler i LAS – det här gäller
Kollektivavtal

Nya regler i LAS – det här gäller

Den 1 oktober 2022 börjar nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) att gälla. Här kan du se de mest centrala förändringarna för dig som är medlem i Sveriges Arkitekter.
Publicerad:
Nytt huvudavtal mellan arbetsmarknadens parter
Kollektivavtal

Nytt huvudavtal mellan arbetsmarknadens parter

Den 22 juni antar parterna ett nytt huvudavtal. Grunden är parternas Trygghetsöverenskommelse, även kallad Las-överenskommelsen.
Publicerad:
Åldersgränserna höjs och ett tak införs i tjänstepensionen ITP
Kollektivavtal

Åldersgränserna höjs och ett tak införs i tjänstepensionen ITP

Svenskt Näringsliv och PTK har kommit överens om ändringar i ITP-avtalet. Från 2023 kommer den som omfattas av ITP1 att tjäna in tjänstepension upp till 66 års ålder.
Publicerad:
Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö
Kollektivavtal

Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

AkademikerAlliansen, där Sveriges Arkitekter ingår, har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparterna kommit överens om ett nytt omställningsavtal.
Publicerad: