Avtal för privat sektor

Inom privat sektor är skyddet av dig och din anställning utöver det lagen säger samlat i ett kollektivavtal tecknat mellan Sveriges Arkitekter och Almega Innovationsföretagen.

Parterna har tecknat ett avtal som gäller från och med den 1 april 2023. I länklistan intill hittar du förhandlingsprotokollet och allmänna villkor. Det nya avtalet är inte klart ännu utan det är än så länge det gamla som ligger där.

Läs mer om kollektivavtal i tidningen Arkitekten:
Chefsjuristen: ”Mycket missförstånd om kollektivavtal”

Här är de viktigaste förändringarna i korthet:

Lönerevisioner

Lönerevision sker 1 april 2023 och 1 april 2024 om inte parterna kommer överens om annat.

Avsättning till flexpension

2023 ökas inte avsättningen till flexpension. Avsättningen är kvar på 1,1 procent. I enlighet med och efter de principer som fastslagits i överenskommelsen av den 22 februari 2017 avsätts ytterligare 0,2 procent till Flexpension i Tjänsteföretag från och med den 1 april 2024. Avsättningen uppgår därmed till 1,3 procent från och med den 1 april 2024.

Åldersbestämmelser – uppsägning

Rätt att kvarstå i anställningen till 69 år från 2023.

Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön

Möjligheten att vid anställningens ingående kunna avtala bort rätten till sjuklön efter dag 14 ändras till 69 år från 2023.

Nytt kollektivavtal för arkitekter
Kollektivavtal

Nytt kollektivavtal för arkitekter

Ett nytt avtal för arkitekter är klart. Det ger bättre förutsättningar att höja lönerna lokalt på arbetsplatserna. Nu väntar lokala lönerevisioner ute på arkitekternas arbetsplatser.
Publicerad:
”Vi har kvar en process som ger trovärdighet”
Fackligt

”Vi har kvar en process som ger trovärdighet”

Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen. Det gäller för två år, 2023–2024.
Publicerad:
Sveriges Arkitekters krav i avtalsrörelsen
Kollektivavtal

Sveriges Arkitekters krav i avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen har startat för Sveriges Arkitekter. Likabehandling, stupstock och riktlinjer för distansarbete är viktiga krav som förbundet har lämnat till arbetsgivarparten.
Publicerad:
Nya möjligheter för anställda att studera
Kollektivavtal

Nya möjligheter för anställda att studera

Från 1 januari 2023 finns nya möjligheter för dig som är anställd att kompetensutvecklas genom studier, för att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Du kan ansöka redan nu.
Publicerad:
Nya regler i LAS – det här gäller
Kollektivavtal

Nya regler i LAS – det här gäller

Den 1 oktober 2022 börjar nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) att gälla. Här kan du se de mest centrala förändringarna för dig som är medlem i Sveriges Arkitekter.
Publicerad:
Nytt huvudavtal mellan arbetsmarknadens parter
Kollektivavtal

Nytt huvudavtal mellan arbetsmarknadens parter

Den 22 juni antar parterna ett nytt huvudavtal. Grunden är parternas Trygghetsöverenskommelse, även kallad Las-överenskommelsen.
Publicerad: