Avtal för privat sektor – Arkitektavtalet

Sveriges Arkitekter har träffat ett avtal kring löner och allmänna anställningsvillkor för medlemmar anställda i privata arkitekt- och konsultföretag för perioden 1 april 2023 – 31 mars 2025.

Avtalet är träffat med Almega Innovationsföretagen. Avtalet gäller för medlemmar i Sveriges Arkitekter anställda i företag som är anslutna till Almega Innovationsföretagen och medlemmar som arbetar i företag som har ett hängavtal med Sveriges Arkitekter.

Löneavtalet

Avtalet är ett löneprocessavtal där löneökningarnas storlek förhandlas på företaget. Nivån ska styras av medarbetarnas prestationer och företagets ekonomiska förutsättningar.

Den viktigaste förutsättningen för att avtalet ska fungera är att det finns ett förtroende mellan den lokala klubben, medarbetarna och företagsledningen.

Det finns ingen bestämd tidpunkt för när löneförhandlingarna ska inledas, men lönerevisionstidpunkten är om inte parterna kommer överens om annat 1 april 2023 och 1 april 2024.

Den lokala löneförhandlingens sex steg:

  1. Parternas inledande arbete
  2. Utvecklings- och målsamtal
  3. Individuella lönesamtal
  4. Förhandling
  5. Information om ny lön
  6. Utvärdering

Hur gör man om det inte finns någon lokal facklig klubb?

Saknas en lokal fackklubb på företaget går de anställda miste om viktiga delar i löneprocessen.

Rådet är därför att bilda en klubb. Lyckas inte det kan medlemmarna på arbetsplatsen välja en företrädare som Sveriges Arkitekter centralt utser till facklig förtroendeman. Den utsedde får då samma ställning som en lokal facklig klubb. Kontakta Sveriges Arkitekter centralt för mer information.

Lokalt fackligt arbete

Avtalet innehåller riktlinjer för lokalt fackligt arbete. Riktlinjerna kan användas som stöd och vägledning för de fackliga företrädarna på arbetsplatsen. De kan också användas som modell för hur en förtroendefull samverkan mellan företaget och den lokala klubben kan byggas upp.

Läs mer om kollektivavtal i tidningen Arkitekten:
Chefsjuristen: ”Mycket missförstånd om kollektivavtal”

Nytt avtal klart för akademiker i kommuner och regioner
Kollektivavtal

Nytt avtal klart för akademiker i kommuner och regioner

Idag tecknade Sveriges Arkitekter genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalen innebär bland annat bättre löneprocesser och bättre enskilda villkor. I överenskommelsen ingår också en satsning på att förbättra chefers förutsättningar att utöva sitt ledarskap.
Publicerad:
Värdesätt akademiker i kommuner och regioner
Kollektivavtal

Värdesätt akademiker i kommuner och regioner

Nu förhandlar vi villkoren för omkring 75 000 akademiker som jobbar i kommuner, regioner och kommunala företag. Sveriges Arkitekter och AkademikerAlliansens övriga 15 medlemsförbund menar att arbetsgivarna måste erbjuda anställningsvillkor som kan locka fler akademiker till sektorn.
Publicerad:
Krav inför avtalsrörelsen – bättre lön och villkor
Kollektivavtal

Krav inför avtalsrörelsen – bättre lön och villkor

Kollektivavtalet för arkitekter anställda inom kommuner och regioner ska omförhandlas nästa år. Det görs av AkademikerAlliansen, som kräver mer attraktiva villkor och bättre löneprocesser när de nu lämnar över sin krav till arbetsgivarparterna.
Publicerad:
Nytt kollektivavtal för arkitekter
Kollektivavtal

Nytt kollektivavtal för arkitekter

Ett nytt avtal för arkitekter är klart. Det ger bättre förutsättningar att höja lönerna lokalt på arbetsplatserna. Nu väntar lokala lönerevisioner ute på arkitekternas arbetsplatser.
Publicerad:
”Vi har kvar en process som ger trovärdighet”
Fackligt

”Vi har kvar en process som ger trovärdighet”

Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen. Det gäller för två år, 2023–2024.
Publicerad:
Sveriges Arkitekters krav i avtalsrörelsen
Kollektivavtal

Sveriges Arkitekters krav i avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen har startat för Sveriges Arkitekter. Likabehandling, stupstock och riktlinjer för distansarbete är viktiga krav som förbundet har lämnat till arbetsgivarparten.
Publicerad: