Inkludering och likabehandling i kåren

Sveriges Arkitekter strävar efter att arkitektkåren, liksom övriga samhällsbyggnadsbranschen och utbildningarna, ska präglas av bred representation och ge våra medlemmar rättvist handlingsutrymme. Denna policy för inkludering och likabehandling är förbundets redskap för att nå dit.

Policyn är resultatet av rådet för jämställdhet och mångfald, Arkitekt(h)ens, gedigna arbete och är beslutad av förbundsstyrelsen. Det är ett internt dokument som nu integreras i kansliets och förtroendevaldas respektive frågor som val, prisutdelningar och bevakning av branschen. Det är också föränderlig materia – en uppdaterad policy ska fastställas regelbundet.

Vi ser att vi har en roll att fylla som förebild, både internt mot medlemmarna och externt för att inspirera och utveckla branschen.

Innehållet är uppdelat i tre områden utifrån ett mål, som vart och ett har delmål och konkreta åtgärder för att nå dit. De tre övergripande målen är:

  • En heterogen kår med bred representation.
  • Normer och värderingar som präglas av inkludering och likabehandling.
  • Inkludering, likabehandling och bred representation ska genomsyra förbundets verksamhet

Vi ser att vi har en roll att fylla som förebild, både internt mot medlemmarna och externt för att inspirera och utveckla branschen. Policyn ska bidra till det. Fram för en rättvis, jämlik och inkluderande arkitektkår!

Emina Kovacic, förbundsordförande
Sofia Eriksson, rådet för jämställdhet och mångfald.