Medlemsavgifter - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Avgifter för aktiva medlemmar:
Helbetalande: 300 kronor per månad.
Ansluten till Företagarservice: 150 kronor per månad.

Avgift för studentmedlemmar:
25 kronor per månad. Bli studentmedlem här

Avgift för utlandsmedlemmar:
150 kronor per månad. Ansök här

Avgifter för seniormedlemmar:
Seniormedlem, över 65 år och inte yrkesverksam: 75 kronor per månad
Seniormedlem, 75 år eller äldre: 50 kronor per månad

Arkitektseniorer som har upphört med sin yrkesverksamhet får avgiften sänkt. Du måste själv anmäla att du slutat jobba till Sveriges Arkitekters kansli.

Avgifter för passiva medlemmar:
75 kronor per månad. Ansök här

Reducerad avgift:
175 kronor per månad.

Du som medlem med låg inkomst (under fyra prisbasbelopp per år, för 2018: 182 000 kronor) kan få reducerad avgift. Den reducerade avgiften för 2018 baseras på den förväntade inkomsten för året. Alla inkomster räknas, även exempelvis a-kassa och föräldrapenning. Är du ansluten till Företagarservice kan du inte få reducerad avgift. Ansök om reducerad avgift här

Lokalföreningsavgift:
Aktiva medlemmar (bokförda i Sverige) tillhör en lokalförening och betalar därför också en lokalföreningsavgift. Studenter tillhör en studentavdelning som inte tar ut avgift. Lokalföreningsvgiften bestäms av de enskilda lokalföreningarna och finansierar den lokalt drivna verksamheten. Mer information om lokalföreningarna