Medlemsavgifter - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Följande avgifter gäller från och med 1 januari 2019.

Avgifter för aktiva medlemmar:
Helbetalande: 330 kronor per månad.
Ansluten till Företagarservice: 165 kronor per månad. Bli medlem.

Avgift för studentmedlemmar:
25 kronor per månad. Bli studentmedlem.

Avgift efter examen (gäller under 1 års tid):
165 kronor per månad.

Avgift för utlandsmedlemmar:
165 kronor per månad. Ansök om utlandsmedlemskap.

Avgifter för seniormedlemmar:
Seniormedlem, yrkesverksam: 220 kronor per månad
Seniormedlem, över 65 år och inte yrkesverksam: 110 kronor per månad
Seniormedlem, 75 år eller äldre: 80 kronor per månad

Arkitektseniorer som har upphört med sin yrkesverksamhet får avgiften sänkt. Du måste själv anmäla att du slutat jobba till Sveriges Arkitekters kansli.

Avgifter för passiva medlemmar:
110 kronor per månad. Ansök om passivt medlemskap.

Reducerad avgift:
110 kronor alternativt 220 kronor per månad.

Du som medlem med lägre inkomst, 15 000 – 30 000 kronor, har möjlighet att ansöka om en reducerad medlemsavgift. Den reducerade avgiften för 2019 baseras på den förväntade inkomsten för året. Alla inkomster räknas, även exempelvis a-kassa, sjuk – och föräldrapenning. Är du ansluten till Företagarservice kan du inte få reducerad avgift. Ansök om reducerad avgift.

Lokalföreningsavgift:
Aktiva medlemmar (bokförda i Sverige) tillhör en lokalförening och betalar därför också en lokalföreningsavgift. Studenter tillhör en studentavdelning som inte tar ut avgift. Lokalföreningsvgiften bestäms av de enskilda lokalföreningarna och finansierar den lokalt drivna verksamheten. Mer information om lokalföreningarna.