Medlemsavgifter - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

 Du betalar olika stor avgift beroende på i vilket skede av din karriär du befinner dig. Sveriges Arkitekters medlemsavgifter bestämdes till 300 kronor per månad, en ökning med 10 kronor, på stämman 2016.

Längst ned på sidan hittar du webbformulär för medgivande till autogiro och ansökan om reducerad avgift. Även ansökan om passivt medlemskap och ansökan om utlandsmedlemskap 2017 återfinns där.

Avgifter för aktiva medlemmar

 • Helbetalande: 300 kronor per månad.
 • Ansluten till Företagarservice: 150 kronor per månad.

Avgift för studentmedlemmar

Avgift för utlandsmedlemmar

 • 150 kronor per månad.
 • Ansök i formuläret här nedanför.

Avgifter för seniormedlemmar

 • Seniormedlem, över 65 år och inte yrkesverksam: 75 kronor per månad
 • Seniormedlem, 75 år eller äldre: 50 kronor per månad
 • Arkitektseniorer som har upphört med sin yrkesverksamhet får avgiften sänkt. Obs att du själv måste anmäla att du slutat jobba till kansliet!

Avgifter för passiva medlemmar

 • 75 kronor per månad.
 • Ansök i formuläret här nedanför.

Reducerad avgift

  • 175 kronor per månad. Du som medlem med låg inkomst (under fyra prisbasbelopp per år, för 2017 179 200 kronor) kan få reducerad avgift. Den reducerade avgiften för 2017 baseras på den förväntade inkomsten för året. Alla inkomster räknas, även exempelvis a-kassa och föräldrapenning. Är du ansluten till Företagarservice kan du inte få reducerad avgift. Du ansöker i formuläret här nedanför.

Lokalföreningsavgift

 • Aktiva medlemmar (bokförda i Sverige) tillhör en lokalförening och betalar därför också en lokalföreningsavgift. Studenter tillhör en studentavdelning som inte tar ut avgift. Lokalföreningsvgiften bestäms av de enskilda lokalföreningarna och finansierar den lokalt drivna verksamheten. Mer information om lokalföreningarna