Ansökan om utlandsmedlemskap

Är du medlem och bor eller jobbar utomlands? Då kan du beviljas utlandsmedlemskap, som kostar 177 kronor per månad.

En utlandsmedlem har lägre avgift men inte rätt till förhandlingshjälp, juridiskt biträde eller individuell service från förbundet. Ansökan om utlandsmedlemskap måste göras varje år.

Ansökan gäller tidigast från den månad den inkommer och endast per kalenderår.

Ansökan om utlandsmedlemskap