Ansökan om reducerad avgift

Har du en lägre inkomst har du möjlighet att ansöka om reducerad medlemsavgift. Ansökan görs för ett år i taget.

Den reducerade avgiften för 2024 uppgår till 262 kronor per månad för dig som har en inkomst som understiger på 27 200 kronor i månaden. För dig som har en inkomst som understiger 13 350 kronor i månaden blir den reducerade avgiften 131 kronor per månad. Reduktionsnivåerna baseras på Sveriges Arkitekters rekommenderade ingångslöner.

Den reducerade avgiften för 2024 baseras på den förväntade inkomsten för året. Alla inkomster räknas, även exempelvis a-kassa, sjuk – och föräldrapenning. Är du ansluten till Företagarservice kan du inte få reducerad avgift. 

Ansökan gäller tidigast från den månad den inkommer och endast per kalenderår.

Ansökan om reducerad avgift 2024