Ansökan om passivt medlemskap

Om du inte är yrkesverksam eller är arbetslös utan rätt till a-kassa kan du ansöka om passivt medlemskap.

Passiv medlem kan du också vara om du är verksam inom ett område där Sveriges Arkitekter inte har möjlighet att företräda dig. Du har inte rätt till förhandlingshjälp, juridiskt biträde eller individuell service från förbundet som passiv medlem. Detta medlemskap kostar 114 kronor per månad.

Ansökan gäller tidigast från den månad den inkommer och endast per kalenderår.

Ansökan om passivt medlemskap 2023